8. aprila 1990 smo šli na prve demokratične volitve

Naslednje parlamentarne volitve bodo pokazale ali je slovenski narod že kaj zrelejši

Obletnica prvih povojnih večstrankarskih volitev ponuja priložnost za pogled v preteklost, sedanjost in prihodnost. Z današnje perspektive se jasno vidi, da se je takrat premalo ljudi zavedalo, da imajo čisto zares možnost izbrati novo pot, drugačno od tiste, ki so je bili vajeni do tedaj. Nas je pa bilo dovolj pogumnih, ki smo volili za prihodnost in ne za preteklost, da je lahko koalicija Demos slavila zmago. Preveč ljudi pa je takrat nasedlo strahu pred drugačnim jutri, ki jo je pisala odločitev za samostojno državo. Ta strah so spodbujali protagonisti starega enopartijskega  sistema s pomočjo režimskih medijev, ki jim je začela teči voda v grlo. Z ustrahovanjem so vladali desetletja, s prikimavanjem partijskemu vodstvu so si utirali pot do služb, položajev in boljšega standarda. Menite, da je danes že kaj drugače ali pa sposobni ljudje in mladi še zmeraj odhajajo s trebuhom za kruhom?!

Ključni akterji tedanjega Demosa priznavajo, da niso bili vedno enotni, a pri ključnih zadevah so bili. Delo, ki so ga opravili, je kljub kratkemu času, ki so ga imeli na voljo, izjemno. Od snovanja  optimalne poti do samostojne države, priprave vsega potrebnega da ta država zaživi tudi kot subjekt, nove zakonodaje, postavljanje ključnih državnih institucij, idr. Čeprav kadrovsko sila šibki, brez današnjih številni strokovnih služb, brez „outsourcinga“, z malo službenih telefonov in avtomobilov so vse to zmogli. Pomagala jim je vizija, odločna volja in državotvornost. In to ne tista, ki jo danes zlorabljajo politični inženirji za potrebe svojih finančnih koristi.

Volitve leta 1990 so ponujale možnost, da s tiho roko napišemo prijaznejšo usodo slovenskemu narodu, saj je lahko na volišču vsak zase in sam obkrožil ime po svoji lastni volji. Tako bo tudi na naslednjih volitvah v slovenski parlament. Te bodo pokazale ali je slovenski narod že kaj zrelejši, bolj premišljen ali pa bo še enkrat nasedel lažnim komsomolskim prerokom in njihovim častilcem v podobi dominantnih medijev.

Komentarji