LOKALNE VOLITVE 2006:

Republiška volilna komisija odpira spletno stran o lokalnih volitvah 2006.

Pod lokalne volitve štejemo:

-         volitve članov občinskih svetov na podlagi splošne volilne pravice

-         volitve članov občinskih svetov, predstavnikov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, na podlagi posebne volilne pravice pripadnikov teh skupnosti

-         volitve županov

-         volitve članov svetov ožjih delov lokalnih skupnosti (četrtne skupnosti, vaške skupnosti, krajevne skupnosti)

Sočasno z lokalnimi volitvami potekajo tudi volitve v občinske svete narodnih skupnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti.

Volitve v občinske svete in volitve županov bo razpisal predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Zakonski rok za razpis je v času od 28. junija 2006 do 6. septembra 2006.

Predsednik Državnega zbora RS bo v razpisu določil dan, s katerim se bodo pričela volilna opravila in dan glasovanja. Dan glasovanja bo določen v času med 10. septembrom 2006 in 5. novembrom 2006. Med dnem, s katerim se bodo pričela volilna opravila in dnem glasovanja bo najmanj 60 dni.

Volitve v ožje dele lokalnih skupnosti bodo razpisali župani, volitve v svete narodnih skupnosti pa organ določen z njihovim aktom.

Pred razpisom volitev objavljamo naslednjo pomembno veljavno zakonodajo:

-          Zakon o lokalnih volitvah in odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (pomemben za kandidiranje t.i. neodvisnih list kandidatov v občinah s proporcionalnim sistemom, to je v občinah kjer občinski sveti štejejo od 12 do 45 članov)

-         Zakon o lokalni samoupravi

-         Zakon o evidenci volilne pravice

-         Zakon o volilni kampanji

 

Objavljamo tudi pregled števila članov občinskih svetov, število volilnih enot, ožjih delov lokalnih skupnosti in število članov sveta, ki se volijo na podlagi posebne volilne pravice.

Opozorilo: Glede navedenih podatkov opozarjamo, da še niso dokončni; interesentom iz posameznih občin predlagamo, da zadnji aktualni podatek pridobijo s strani občinske uprave. Služba RVK bo podatke dopolnjevala oziroma ažurirala.