Letos praznujemo 17. obletnico delovanja  
 

Spoštovani člani stranke, simpatizerji in ostali.
Zeleni Slovenije letos praznujemo 17 let
neprekinje-nega delovanja. Slovenija vstopa v novo obdobje. Vidimo se, kot pomemben partner pri oblikovanju naše skupne prihodnosti.
 
Zeleni Slovenije :: O stranki
 
 

Polno ime stranke: Zeleni Slovenije

Mednarodno ime: Greens of Slovenia

Naslov: Komenskega 11, 1000 Ljubljana

Tel. 041 684 912 Faks: 02 787 85 43

E-naslov: www.zeleni.si

E-pošta: zeleni@zeleni.si

Predsednik: prof. Vlado Čuš

Generalna sekretarka:Majda Tomšič

Rojstni datum stranke:
11.6.1989


 

KRATKA ZGODOVINA:

Svetovno zeleno gibanje je pognalo korenine tudi na naših tleh in tako smo v Mostecu pri Ljubljani 11. junija 1989 ustanovili Zelene Slovenije kot stranko, ki se je takoj aktivno vključila v aktualno politično življenje Slovenije. Nastali smo torej v času ko so nastale tudi druge demokratične stranke, ki so se udeležile prvih demokratičnih volitev 1990.
Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 nas je podprla desetina Slovencev in Slovenk ter državljanov in državljank Slovenije.

Po dveh mandatih v Državnem zboru smo bili zaradi strahu nekaterih velikih strank, da bomo zasedli pomemben del sredinskega političnega prostora, žrtev nepravne države in tudi neodgovornih dejanj posameznikov znotraj stranke.
Takratni notranji minister je Zelene celo administrativno ukinil, kar je kasneje upravno in ustavno sodišče zavrglo.
Po volitvah 1996, smo iz navedenih razlogov in tudi zaradi premalo aktivnega vodstva takratnih Zelenih izpadli iz Državnega zbora.
Po več letih, ko smo se bili prisiljeni boriti samo za preživetje, je na enajstem kongresu Zelenih Slovenije na Ptuju novemu, tj. sedanjemu predsedniku Vlado Čuš s pomočjo najzvestejših članov in funkcionarjev stranke uspelo povezati vse aktivne občinske odbore Zelenih Slovenije.
Zeleni Slovenije danes z novim vodstvom, ki ima veliko dobrih idej in energije stopa po Evropski zeleni poti in pričakuje potrditev uspešnega dela tudi na lokalnih volitvah 2006.

 

PREDSTAVITEV PREDSEDNIKA ZELENIH SLOVENIJE - VLADO ČUŠ
Predsednik Zelenih Slovenije, Vlado Čuš je v svojem spletnem klepetu v multimedijskem centru na RTV Slovenija med drugim zapisal: "Ali bo SDS ustvaril zakone, ki bodo bogate še bolj obogatili in odprli tudi kaj novih delovnih mest ter ali bo SD ustvaril zakone, ki bodo omogočili nekaj več socialnih pravic je lahko pomembno vprašanje. Ne bo pa to usodno vplivalo na prihodnost Slovenije. » Naš slovenski danes in bližnja prihodnost vseh državljank in državljanov Slovenije je na zgodovinski preizkušnji na področju ekologije in varstva okolja!« Zeleni Slovenije verjamejo, da si v novem političnem mandatu nihče ne želi poslabšanja klimatskih razmer in vsega tistega, kar prinašajo s sabo. Zdajšnje stranke v parlamentu niso sposobne pripraviti in izvesti zelenega programa brez sodelovanja Zelenih Slovenije v parlamentu. Ta predvideva usmeritev v trajnostni razvoj in prehod v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov.   »Zato Zelene Slovenije ves čas vodim in pripravljam na ta način, da smo sposobni takoj prevzeti funkcijo zelene parlamentarne stranke, kot je to primer v ostalih razvitih državah EU in sveta,« je še povedal Vlado Čuš.


Položaj v katerem se je današnji predsednik Zelenih Slovenije znašel pred petimi leti je bil vse prej kot rožnat.

Posledice večletne programske neaktivnosti, ki so ji v veliki meri ali odločilno botrovali zunanji faktorji, so bile vidne na več področjih. Ostali so le določeni občinski odbori, ki so delovali na programskem področju. Z jasno vizijo, da  potrebuje ekipo, ki ve kaj hoče ter načinom dela, ki bo omogočil uspeh, je z vztrajnim delom omogočil, da  Zeleni Slovenije letos z močno kandidatno listo hodijo po poti vrnitve v slovenski parlament. Vso energijo vlagajo v rešitve oz. rešujejo probleme, s katerimi se srečuje Slovenija pri tretjem stebru trajnostnega razvoja, to je okoljski. Ta pa tudi odločilno vpliva na zdravje in kvaliteto življenja vseh ljudi v Sloveniji.  Danes namreč resničnih stroškov izrabe okolja ne plačujemo! V bistvu jih puščamo prihodnjim generacijam. Levica in desnica imata pri aktivnostih Zelenih Slovenije ves čas svoje interese. Vendar se bodo morali navaditi, da ima v Sloveniji, enako kot v Evropi, domovinsko pravico tudi zelena barva.  »Zame je zagotavljanje enakih možnosti za vse in upoštevanje volje ljudi vrednota, za katero si moramo vsi prizadevati,« pravi Vlado Čuš.


Opravlja četrti mandat ptujskega mestnega svetnika Zelenih Slovenije
Vlado Čuš je zaenkrat še posebej prepoznaven v vzhodni Sloveniji, kar gre pripisati tudi kapitalskim vplivom v politiki slovenskih medijev. Je pa s svojim angažiranjem proti plinskim terminalom v Tržaškem zalivu, pozivom in akcijami za zmanjšanje onesnaženja zraka v slovenskih mestih, zaščito podtalnice in pitne vode, varno in zdravo hrano, učinkovito rabo energije, ukrepom proti klimatskim spremembam idr. znan tudi širše po Sloveniji. Zeleni Slovenije imajo na Ptuju zelo aktiven občinski odbor, na volitvah dosegajo evropske volilne rezultate, znani so po veliko uspešnih in dobro izpeljanih akcijah na nivoju okoljske, socialne, energetske, kmetijske in gospodarske tematike. To le potrjuje dejstvo, da je predsednik tudi v svojem domačem okolju priljubljen.
Vlado Čuš živi z ženo in dvema sinovoma na Ptuju. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje, na Fakulteti za šport je diplomiral leta 1984, absolviral je dodatna znanja iz ekonomije, ekologije, marketinga, trenutno pa zaključuje s podiplomskim študijem klinične dietetike na medicinskem področju, kjer ima opravljene vse izpite.
Profesionalno je sedem let opravljal delo profesorja športne vzgoje in tudi biologije. Nato je prevzel strokovno vodenje ptujskega športa, od leta 1991 si je kot samostojni podjetnik kruh služil sam na področju športa, rekreacije in zdravja. Je tudi selektor slovenske judo reprezentance in nosilec mojstrskega pasu V. dan, ima tudi olimpijske izkušnje ter je habilitiran predavatelj na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Veliko sodeluje kot član ali podpornik v več raziskovalnih in ekoloških društvih, znani so njegovi vsakoletni naravovarstveni projekti Ptujski potoki, Reka Drava in ekološki tabor, učinkovita raba energije, mednarodni projekt omogočanja kolesarskega prometa v slovenskih mestih Bypad, mednarodni park Mura in nekateri drugi, kjer pomaga še danes.


Na listi  Zelenih Slovenije je nastopil že na prvih demokratičnih volitvah leta 1990. Ptujski odbor je bil že takrat zelo aktiven, saj so uspeli dobiti poslanca v prvi izvolitvi slovenskega parlamenta. Leta 1994 pa je postal predsednik Zelenih Ptuja. V vseh teh letih je imel neposredno možnost občutiti in videti vse, kar se je dogajalo pozitivnega in napačnega  v delovanju stranke.  Iz preteklosti se danes zelo jasno vidi, kdo je imel koristi iz težav, ki so bile povzročene Zelenim Slovenije. Pravi da je osebno in stranka hvaležna tistim članom in simpatizerjem, ki so vztrajali v stranki v najtežjih časih. Iz stikov na terenu, ki jih ima ogromno pa vleče tudi svoj optimizem pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami. Po strankinih internih anketah jim ljudje ta hip namenjajo večjo podporo od štirih parlamentarnih strank. Očitno pa nekateri mediji pod vplivom kapitala javnomnenjske ankete zlorabljajo in po volitvah bodo težko obrazložili svoje napačne napovedi. Leta 2004 so na parlamentarnih volitvah dosegli manj kot procent, leta 2006 pa na lokalnih volitvah na državni ravni že 1,5 odstotka in to kljub dejstvu, da so kandidirali samo v tretjini občin. Letos ob pokritosti vseh volilnih okrajev ciljajo visoko. Zeleni Slovenije se vračajo v slovenski parlament, je njegova napoved.

Ljudje, pravi predsednik Vlado Čuš, so že ugotovili, da imajo pravo voljo za spremembe na okoljskem področju predvsem Zeleni Slovenije in njihov slogan NOVA POT ima zato vsaki dan več podpornikov v javnosti.


Tatjana Simonič,
tiskovna predstavnica Zelenih Slovenije