Bruselj: V Sloveniji je neugodno okolje za podjetništvo

Slovenija zgolj povprečna in na nobenem področju ne izstopa v pozitivno smer

V Sloveniji sicer mikro, mala in srednja podjetja zagotavljajo več kot 72 odstotkov vseh delovnih mest in ustvarjajo skoraj 63 odstotkov dodane vrednosti. V obeh primerih je to okoli pet odstotnih točk nad povprečjem EU. Ob ustreznih ukrepih bi lahko do leta 2017 mikro, mala in srednja podjetja v Sloveniji povečala dodano vrednost za šest odstotkov in zaposlenost za dva odstotka. To pomeni okoli 8000 novih delovnih mest, dodaja Bruselj.

 

Bruselj: V Sloveniji je neugodno okolje za podjetništvo

Stanje v Sloveniji je daleč od dobrega – slovenska mala in srednja podjetja še niso okrevala po krizi. Lani sta bili dodana vrednost in zaposlenost 4 oziroma 5 odstotkov pod vrednostjo iz leta 2008. Nekaj napredka je v zadnjem obdobju bilo doseženega, vseeno pa “Slovenija gledano v celoti še ne ponuja ugodnega okolja za podjetništvo,” ugotavlja Evropska komisija. Slovenija je v zadnjem obdobju nekoliko izboljšala dostop do financ za mikro, mala in srednja podjetja, do določene mere je napredek opazen tudi na področju odzivne javne uprave, v rednem letnem pregledu izvajanja evropskega akta za mala in srednja podjetja, ki je bil predstavljen danes v Bratislavi, izpostavlja Bruselj. Glavne težave so nespremenjene, pri čemer v Evropski komisiji poudarjajo predvsem birokracijo. Evropska komisija se tako med drugim zavzema za celovito implementacijo testa za mala in srednja podjetja. Prav tako znova priporoča znižanje visokih stroškov delovne sile, pa tudi potrebo po naslavljanju pomanjkanja kvalificirane delovne sile. “Okrepiti je treba podjetniško izobraževanje,” poudarjajo.
Slovenija je pri večini načel EU akta za mala in srednja podjetja v evropskem povprečju, na nekaterih področjih pa negativno izstopa. Pri podjetništvu je tako naša država med petimi najslabšimi v EU, večina indikatorjev jo umešča najmanj med zadnjo deseterico, ocene pa so še nižje kot v lanskem poročilu. Kot največje izzive na tem področju komisija izpostavlja nesistematičen pristop k vključevanju podjetništva v izobraževalne programe ter slabo sodelovanje med podjetniki in višješolskimi izobraževalnimi ustanovami. Prav tako doslej še ni bilo narejenega nič v smeri lažjega prenašanja posla. Številna mala in srednja podjetja težko najdejo kvalificirano delovno silo, pri čemer pa komisija priznava, da se v Sloveniji pripravlja uvedba vajeništva. Težavno ostaja tudi področje odzivne javne uprave. Slovenija je med šestimi najbolj problematičnimi članicami EU glede izpolnjevanja administrativnih zahtev, kot so dovoljenja, regulacija in poročanje. 77 odstotkov slovenskih mikro, malih in srednjih podjetij kompleksnost upravnih postopkov ocenjuje kot problematično, kar je 15 odstotnih točk nad povprečjem EU. Za številna podjetja so težavne tudi nenehne spremembe zakonodaje in politik.

Komentarji