Dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak v Pravni praksi o kršitvah ustavnih pravic na slovenskih sodiščih

Ustavna pravnika zaradi analize kršitev ustavnih pravic na slovenskih sodiščih deležna tudi sovražnih odzivov nekaterih sodnikov

Prispevek ustavnih pravnikov dr. Andraža Terška in dr. Jurija Toplaka v Pravni praksi o kršitvah ustavnih pravic na slovenskih sodiščih naj bi nekatere predstavnike sodniškega poklica tako razjezil, da naj bi avtorjema celo grozili z maščevanjem.

Konec avgusta sta Teršek in Toplak v Pravni praksi objavila strokovni članek, kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice. Analizirala sta odločbe ustavnega sodišče v obdobju od 1. junija 2016 do 30. junija 2017 in ugotovila, da je bilo največ kršitev ustavnih pravic na območju mariborskega višjega sodišča. Na tem območju naj bi bila celo šestkrat večja možnost, da bo kršena ustava, kot na območju celjskega višjega sodišča.

Iz priložene tabele je razvidno, da je bilo v obravnavanem obdobju na območju mariborskega višjega sodišča 23,6 kršitev na 10.000 prejetih zadev, na ljubljanskem območju 16,8, na koprskem 11,5 in na celjskem 4,1 kršitev. V konkretnih številkah je ustavno sodišče ugotovilo 22 kršitev v Ljubljani, 11 v Mariboru, tri v Kopru in eno v Celju, v enem primeru pa je imelo izvirno pristojnost vrhovno sodišče. Človekove pravice so bile kršene v 45 primerih: v 38 primerov so jih kršila sodišča splošne prakse, v štirih upravna sodišča in v treh delovna in socialna sodišča.

Kot skleneta v strokovnem članku, bi se morali sodnice in sodniki ukvarjati s preprečevanjem kršitev tega, da bi sleherna kršitev ustavnosti ali ustavnih pravic postala sestavni del sodniške odločitve: »Ravnodušnost do teh vprašanj, odnos do njih kot do gole statistike ali sklicevanje na statistiko kot argument v prid kakovosti dela sodišč se nama zdijo očitna in povsem napačna pravniška in sodniška drža, ki že pri temeljih spodkopava ustrezno strukturo pravne države in sistemski smoter sodniške funkcije.«

Komentarji