Medijska konferenca pred turistično kmetijo Smrečnik

Medijska konferenca Zelenih Slovenije pred turistično kmetijo Smrečnik (pri Najevski lipi) Črna na Koroškem.

Vsebina medijske konference:

–       Slovenija in prometna mobilnost

–       Prometne zagate Koroške

–       Razvojne priložnosti na področju Koroške.

Za razvoj gospodarstva potrebujemo tudi prometno mobilnost in urejene prometne poti, dobro organiziran javni potniški promet ter usmeritev v trajnostni razvoj.

Gostje so bili predsednik Zelenih Slovenije Vlado Čuš, kandidat za ministra za državne investicije, infrastrukturo in prostor, publicist in arhitekt Mitja Marko Feguš ter kandidat za poslanca iz tega območja g. Zoran Rožič.

Povzetki iz izjave predsednika Zelenih Slovenije Vlada Čuša

»Temelj skladnega regionalnega razvoja Slovenije je odvisen od urejenih prometnih poti. V Sloveniji je pogosto naša pot na neko lokacijo podobna romanju v neznano. Tako se nam zgodi, da zaradi neurejenega prehoda čez železniško progo ali neurejenega javnega prevoza porabimo za pot v službo dva do trikrat več časa, kot v razvitih evropskih državah za isto razdaljo.

V naši državi so politični vizionarji na oblasti vedno znova očitno zatajili. Na sedežih statističnih enot, v javni upravi in drugje so sicer pridno množili birokrate, ki pa niso doprinesli k hitrejšemu razvoju regij.

Očitno je, da se bistvo skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji skriva na povsem drugem področju. Problem so avtoceste, železnica, integralni promet, ki vključuje varne poti za pešce in kolesarje, mobilnost in pretočnost ljudi.

Le kako si bo neka slovenska mini regija lahko privoščila cestno investicijo tipa Trojanski predor. Že sedaj, ko za temi projekti stoji cela država, bi lahko glede na časovno komponento trajanja gradnje posameznih investicij (kot predor Markovec pri Kopru) konkurirali za vpis v Guinessovo knjigo rekordov. Res gre za svetovni fenomen v počasnosti gradnje. Podobno se nam dogaja na nekaterih ostalih odprtih investicijah v transportne poti. V sedanji turistične sezoni se z našimi cestnimi zablodami srečuje tudi ogromno turistov, ki v Sloveniji stojijo v kolonah. Iz te perspektive je mogoče lažje razumeti naše ljudi, ko hočejo v vsaki vasi svojo šolo, upravne enote in univerzo. Naši severni sosedje in tudi ostale normalno razvite države imajo že desetletja urejene pretočne poti do svojih meja. Tudi Hrvati so nam dokazali, da se da v zelo kratkem času z avtocesto povezati državo in glavne prometne poti.

Pri nas smo gradili skladen regionalen razvoj na glavnem mestu Ljubljani, ki mora biti največje, v katerem so sedeži vseh malo pomembnejših institucij in vseh ministrstev. Seveda se v glavno mesto usmerja tudi največji delež kapitala. Ko bi imeli transportne poti že urejene, bi lahko enakomerno razporejali sedeže ustanov in tudi ministrstev po različnih krajih v Sloveniji.

Ko gre za Koroško, Zeleni Slovenije vztrajamo na takojšnji ureditvi prometnih zagat, s katerimi se srečuje ta naša razvojno prikrajšanja regija. Vedeti moramo, da je zaradi neurejenih prometnih poti in slabega javnega prevoza ogrožen njihov nujno hitrejši gospodarski razvoj, še obstoječa delovna mesta in prometna varnost v strnjenih naseljih. Ogromna škoda pa nastaja na okolju in premoženju ljudi. Zeleni Slovenije pričakujemo, da bo državni proračun v večji meri prevzel financiranje prometnih poti na slovenskem Koroškem in tako tudi razbremenil osiromašene lokalne skupnosti.

Na Koroškem je potrebno hkrati zagotoviti hitrejšo gradnjo ostalih transportnih poti. Zeleni Slovenije še posebej pričakujemo hitrejšo modernizacijo železniške infrastrukture, kar bo omogočilo tudi razvoj logističnega centra na Koroškem in želeni gospodarski razvoj.«

Komentarji