Medijska konferenca ob 25-letnici suverene Slovenije

Kje živimo? Zeleni Slovenije nismo vabljeni na državno proslavo ob 25-letnici državnosti

Povzetek medijske konference Zelenih Slovenije z dne 24.6. v prostorih Slovenske matice v Ljubljani, 24.6.2016 ob 10.00 uri.

Uvodoma je predsednik Zelenih Slovenije Vlado Čuš spomnil na dogodke iz časov slovenskega osamosvajanja, v katerih je bila njihova vloga izjemno pozitivna in odločilna, da je prišlo do soustanoviteljstva Demosa in odločnih korakov proti slovenski suverenosti in samostojnosti. Vemo, da je 25. junija 1991 tedanja slovenska skupščina sprejela Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Predsednik Zelenih Čuš je prisotnim na medijski konferenci povedal, da so v stranki neprijetno presenečeni, saj niso prejeli povabila k udeležbi na današnji državni proslavi. Opozoril je, da je vrednostno središče slovenskega naroda in naše mlade države slovenska osamosvojitev. Dejstvo je namreč, da smo bili takrat najbolj enotni v vsej svoji zgodovini. Z vseljudsko podporo demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije je Demos zmagal na prvih demokratičnih volitvah in vzpostavil temelje slovenske samostojne države. Ni preveč poudariti, da so komunisti, ki so 45 let govorili, da imajo polno podporo ljudstva, na teh volitvah dobili samo 17%.

Dogajajo se nam neverjetne stvari ko gre za interpretacijo novejše slovenske zgodovine. Med očete slovenske države bi radi prišli tisti, ki so slovenski osamosvojitve celo nasprotovali ali stopili na zadnji vagon njene kompozicije. Pozablja pa se na vlogo in pomen Zelenih Slovenije,ki so z 8,8% predstavljali eno od ključnih strani, ki je podprla slovensko demokratizacijo in slovensko samostojno državo. Znan je naš slogan iz leta 1991: »Samostojna Slovenija je pogoj za zeleno Slovenijo!«

Predsednik Čuš je še opozoril na številne težave v preteklosti, ki so stranki povzročile veliko moralno in materialno škodo zaradi nedelovanja pravne države, določene nepravilnosti jim je pomagalo odpraviti šele Ustavno sodišče RS. Ni pa nihče odgovarjal za povzročena kriminalna dejanja zoper ugled in premoženje Zelenih Slovenije. Na slovenskih sodiščih so vse zadeve zastarale.

V današnji perspektivi pa je predsednik Zelenih Slovenije izpostavil, da je stranka še zmeraj čvrsto na braniku dobrih ekoloških rešitev in hitrejšega tehnološkega napredka slovenskega gospodarstva ter večje podpore ekološkemu kmetijstvu. Poudaril je, da bodo v 21. stoletju za Slovenijo ključne stvari zaščita naravnih virov, vlaganje v znanje, prehranska in energetska samooskrba, ter zaščita vodnih virov. Do sedanje slovenske vlade je bil zelo kritičen, omenil je, da v bistvu največ časa porabi za »predelavo kisika v Co2«. Ne ukvarja pa se s primarnimi vprašanji, povezanimi z uspešnim razvojem slovenske države. Zakaj Cerarjeva vlada ne upa postaviti pravih izzivov pred slovenskega človeka? Pravi izziv je v strategiji, kako bo Slovenija najhitreje dosegla razvojno povprečje držav v EU. Zelo jasno je, da Berlinski zid leta ’89 ni padel na obe strani. Slovenija mora slediti razvoju najuspešnejših držav v EU in svetu in ne tistim redkim in zaostalim državam, ki bi rade še naprej nosile socialistično štafeto.

Zeleni Slovenije v sedanji v vladi žal ne vidimo rešitelja težav s katerimi se naša država že dalj časa srečuje. To da sprejmeš proračun in da menda zagotavljaš politično stabilnost, za Slovenijo ni nobena pridobitev. Skrbi nas ker trenutni investicijski razvoj Slovenije temelji izključno na ramenih EU skladov. To pa veliko pove o zdravju javnih financ ter prioritetah in dometu sedanjih ministrov.

Evidentno je, da smo Zeleni Slovenije edina resna zelena stranka, ki programsko neprekinjeno delujemo od 11. Junija 1989. Udeležili smo se vseh parlamentarnih in lokalnih volitev, po vstopu Slovenije v EU pa tudi evropskih. Katera od zelenih strank, ki so rasle po nareku stricev in tet »iz ozadja« se nam lahko postavi ob bok? Kot danes urejena in politična sila, nameravamo na naslednjih parlamentarnih volitvah kandidirati za soprevzem oblasti v Sloveniji.

V nadaljevanju medijske konference je predsednik programskega sveta Zelenih Slovenije Marko Mitja Feguš poudaril:

Ob prikritih grobiščih so se odprla vprašanja odstranitve prikritih ekološko nevarnih lokacij kot je Krupica. Mnoštvo zakopanih nevarnih industrijskih odpadkov, onesnaževalce voda in zraka, ki so nastajale po vzoru delovanja industrije v socialističnem bloku. Vse to je zganilo ekološko osveščenega Slovenca, na kar pa so zbirokratizirani uradniki in politika, ki ni vedela kam naj umesti ekologijo pozabila. Hude lokalne vodno gospodarske probleme, absolutno onesnažen zrak v Ljubljani in drugih mestih zamenjujejo razprave o globalnem segrevanju planeta, strokovnjake, ki razmišljajo regionalno in lokalno, pa je odtujena politika odrinila v anonimnost in podrejenost. Ministri in lokalni šerifi se žogajo s problemom oskrbe z vodo, učinkovitega ravnanja z odpadki in prelagajo odgovornost za TEŠ6, pri čemer ustanavljajo brezzobe komisije, isto velja tudi za pokraden denar slovenskih davkoplačevalcev s strani bančnih in drugih tajkunov. Zeleni Slovenije bomo vzpostavili odgovorni sistem, ki bo bodočim rodovom omogočil bitje, žitje in delo v domovini.

Kulturni ataše Zelenih Slovenije, režiser Andrej Boris Mlakar, pa je ob 25 letnici samostojne Slovenije prisotne naslovil:

V celotni zgodovini slovenskega naroda gre eno od ključnih vlog pripisati kulturnemu ustvarjanju. Vodilna vloga kulture je bila posvečena institucionalizaciji slovenske kulture. Individualna ustvarjalnost pa je žal ostala prepuščena ulici in se izgublja v neurejenih socialnih transferjih. V prihodnje se je potrebno upreti povampirjeni administraciji v interesu zaščite individualne ustvarjalnosti. Naslavljam oster protest pristojnemu ministru glede uporabe oz. neuporabe slovenskega jezika v slovenskem izobraževalnem prostoru. Slovenci smo obstali in bomo tudi v prihodnje, samo med jasnim razločevanjem nacionalnega in globalnega. Slovenski jezik moramo postaviti na mesto, ki mu pripada in ga tudi zaščititi. Ob Brexitu sporoča uradni Sloveniji – več slovenščine v diplomaciji in manj angleščine!

Komentarji