Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Uredbo o stanju tal

Z Uredbo IED lani avgusta (Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega) je bila napovedana tudi Uredba o stanju tal, ki predstavlja več novosti. Med drugim postavlja standarde za ugotavljanje stanja tal v Sloveniji in na posameznih območjih (industrijskih, kmetijskih, stanovanjskih, otroških, za rekreacijske površine in druge). Zeleni Slovenije pozdravljamo sicer zelo pozno a pomembno opredelitev glede tal opuščenih industrijskih območij in odlagališč odpadkov v predlaganem osnutku te Uredbe. Kakšna so tla na posameznem območju, se bo ugotavljalo z monitoringom stanja tal, z obratovalnim monitoringom ali z namensko raziskavo tal. Zeleni Slovenije bomo pozorno spremljali, kakšni bodo s strani Ministrstva podani konkretni ukrepi za upravljanje stanja tal, ter na kakšen način namerava Ministrstvo doseči učinkovitost izvajanja določil v tej Uredbi.

Komentarji