Največji del odpadnih voda je bil izpuščen neposredno v površinske vode

Večina vode v letu 2015 je bila načrpana iz površinskih voda in namenjena za industrijske procese ter namakanje

Po podatkih državnega statističnega urada smo v Sloveniji lani načrpali 897,2 milijona kubičnih metrov vode, kar je 8,5 % manj kot leta 2014. 79 % vode je bilo načrpane iz površinskih voda, večinoma iz vodotokov. Iz podzemnih voda je bilo načrpanih 185 milijonov kubičnih metrov vode oziroma vsak peti milijon kubičnih metrov vse načrpane vode. Večina načrpane podzemne vode, 162,2 milijona kubičnih metrov, je bila namenjena za javni vodovod, medtem ko je bila večina načrpane površinske vode, 709,9 milijona kubičnih metrov, pridobljena iz lastnih zajetij in namenjena za industrijske procese ter namakanje.

Nazaj v okolje je bilo v letu 2015 izpuščenih za desetino manj odpadnih voda kot v letu 2014 oziroma za 11 % manj. Lani je bilo sicer v Sloveniji izpuščenih 877,8 milijona kubičnih metrov odpadnih voda. Od 704,6 milijona kubičnih metrov odpadne vode, ki je bila nazaj v okolje izpuščena neočiščena, je bilo 92 % le toplotno onesnažene. Pred izpustom v okolje pa je bilo prečiščenih 95,3 milijona kubičnih metrov odpadne vode. Meteornih voda je bilo 77,9 milijona kubičnih metrov.

Največji del odpadne vode je bilo izpuščene neposredno v površinske vode, to je 713,9 milijona kubičnih metrov. v javno kanalizacijo je bilo izpuščenih 162,5 milijona kubičnih metrov vode, najmanj pa v zemljo, in sicer 1,4 milijona kubičnih metrov.

Komentarji