Predsednik Zelenih Slovenije PREDSTAVITEV PREDSEDNIKA ZELENIH SLOVENIJE – VLADO ČUŠA Predsednik Zelenih Slovenije, Vlado Čuš je v svojem spletnem klepetu v multimedijskem centru na RTV Slovenija med drugim zapisal: “Ali bo SDS ustvaril zakone, ki bodo slovensko gospodarstvo naredili konkurenčnejše  in s tem odprli tudi kaj novih delovnih mest ter ali bo SD ustvaril zakone, ki bodo omogočili nekaj več socialnih pravic je lahko pomembno vprašanje. Ne bo pa to usodno vplivalo na prihodnost Slovenije. » Naš slovenski danes in bližnja prihodnost vseh državljank in državljanov Slovenije je na zgodovinski preizkušnji na področju zaščite naravnih virov in varstva okolja!« Zeleni Slovenije verjamemo, da si v novem političnem mandatu nihče ne želi poslabšanja klimatskih razmer in vsega tistega, kar prinašajo s sabo. Zdajšnje stranke v parlamentu niso sposobne pripraviti in izvesti zelenega programa brez sodelovanja Zelenih Slovenije v parlamentu. Ta predvideva usmeritev v trajnostni razvoj, inovativno družbo, nove zelene tehnologije in prehod v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov.  »Zato Zelene Slovenije ves čas vodim in pripravljam na ta način, da smo sposobni takoj prevzeti funkcijo zelene parlamentarne stranke, kot je to primer v ostalih razvitih državah EU in sveta,« je še povedal Vlado Čuš. Položaj v katerem se je sedanji predsednik Zelenih Slovenije znašel pred leti, ko je prevzel vodenje stranke, je bil vse prej kot rožnat. Posledice večletne programske neaktivnosti, ki so ji v veliki meri ali odločilno botrovali zunanji faktorji, so bile vidne na več področjih. Ostali so le določeni občinski odbori, ki so delovali na programskem področju. Z jasno vizijo, da  potrebuje ekipo, ki ve kaj hoče ter načinom dela, ki bo omogočil uspeh, je z vztrajnim delom omogočil, da  Zeleni Slovenije kadrovsko, organizacijsko in programsko rastemo. Letos z močno kandidatno listo kandidiramo za vstop v evropski parlament. Hkrati se stranka pripravlja na predčasne volitve v državni zbor, ki jih je sicer Vlado Čuš napovedal že ob nastopu sedanje koalicije. Vso energijo vlagajo v rešitve oz. rešujejo probleme, s katerimi se srečuje Slovenija pri tretjem stebru trajnostnega razvoja, to je okoljski. Ta pa tudi odločilno vpliva na zdravje in kvaliteto življenja vseh ljudi v Sloveniji.  Danes namreč resničnih stroškov izrabe okolja ne plačujemo! V bistvu jih puščamo prihodnjim generacijam. Levica in desnica imata pri aktivnostih Zelenih Slovenije ves čas svoje interese. Vendar se bodo morali navaditi, da ima v Sloveniji, enako kot v Evropi, domovinsko pravico tudi zelena barva.  »Zame je zagotavljanje enakih možnosti za vse in spoštovanje volje ljudi vrednota, za katero si moramo vsi prizadevati,« pravi Vlado Čuš. Opravlja peti mandat ptujskega mestnega svetnika Zelenih Slovenije Vlado Čuš je glede na programske rešitve, ki jih Zeleni Slovenije ponujamo Sloveniji, s strani slovenskih medijev neupravičeno potisnjen v senco. To gre pripisati političnim in tudi kapitalskim vplivom, ki obvladujejo dominantne medije v Sloveniji, kateri v največji meri odločajo, kdo sme spregovoriti slovenski javnosti. Je pa s svojim avtorskim angažiranjem proti plinskim terminalom v Tržaškem zalivu, pozivom in akcijami za zmanjšanje onesnaženja zraka v slovenskih mestih, zaščito podtalnice in pitne vode, varno in zdravo hrano, učinkovito rabo energije, ukrepom proti klimatskim spremembam idr. znan tudi širše po Sloveniji. Zanimivo je, da so tuji mediji o njegovem angažiranju na poziciji predsednika Zelenih Slovenije redno poročali. Zeleni Slovenije imajo na Ptuju zelo aktiven občinski odbor, na volitvah dosegajo evropske volilne rezultate, znani so po veliko uspešnih in dobro izpeljanih akcijah na nivoju okoljske, socialne, energetske, kmetijske in gospodarske tematike. To le potrjuje dejstvo, da je predsednik tudi v svojem domačem okolju priljubljen. Vlado Čuš živi z ženo in dvema sinovoma na Ptuju. Po izobrazbi je specialist klinične dietetike, predhodno je diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani, absolviral je dodatna znanja iz ekonomije, ekologije in marketinga. Profesionalno je sedem let opravljal delo profesorja športne vzgoje in tudi biologije. Nato je prevzel strokovno vodenje ptujskega športa, od leta 1991 si je kot samostojni podjetnik kruh služil sam na področju športa, rekreacije in zdravja. Je tudi selektor slovenske judo reprezentance in nosilec mojstrskega pasu V. dan, ima tudi olimpijske izkušnje ter je habilitiran predavatelj na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Veliko sodeluje kot član ali podpornik v več raziskovalnih in ekoloških društvih, znani so njegovi vsakoletni naravovarstveni projekti Ptujski potoki, Reka Drava in ekološki tabor, učinkovita raba energije, mednarodni projekt omogočanja kolesarskega prometa v slovenskih mestih Bypad, mednarodni park Mura in nekateri drugi, kjer pomaga še danes. Na listi Zelenih Slovenije je nastopil že na prvih demokratičnih volitvah leta 1990. Ptujski odbor je bil že takrat zelo aktiven, saj so uspeli dobiti poslanca v prvi izvolitvi slovenskega parlamenta. Leta 1994 pa je postal predsednik Zelenih Ptuja. V vseh teh letih je imel neposredno možnost občutiti in videti vse, kar se je dogajalo pozitivnega in napačnega  v delovanju stranke. Iz preteklosti se danes zelo jasno vidi, kdo je imel koristi iz težav, ki so bile povzročene Zelenim Slovenije. Pravi da je osebno in stranka hvaležna tistim članom in simpatizerjem, ki so vztrajali v stranki v najtežjih časih. Iz stikov na terenu, ki jih ima ogromno pa vleče tudi svoj stalni optimizem, ko gre za hitrejšo demokratizacijo v Sloveniji. Po strankinih internih anketah jim ljudje ta hip namenjajo večjo podporo od štirih parlamentarnih strank. Ni prav, da anketarji v svoje javnomnenjske ankete ne vključujejo zelenih Slovenije, ki smo bili eden od ključnih podpornikov slovenske osamosvojitve in demokratizacije v času slovenske pomladi. Leta 2004 so na parlamentarnih volitvah dosegli manj kot procent, leta 2006 pa na lokalnih volitvah na državni ravni že 1,5 odstotka in to kljub dejstvu, da so kandidirali samo v tretjini občin. Na naslednjih lokalnih volitvah ob pokritosti vseh volilnih okrajev ciljajo visoko. Zeleni Slovenije se vračajo v slovenski parlament, je njegova napoved. Ljudje, pravi predsednik Vlado Čuš, so že ugotovili, da imajo pravo voljo za spremembe na okoljskem področju predvsem Zeleni Slovenije in njihov slogan SLOVENIJA NA NOVI POTI ima zato vsaki dan več podpornikov v javnosti.