Pismo predsedniku Republike Slovenije, g. Borutu Pahorju

http://www.zeleni.si/pismo-predsedniku-rs-g-borutu-pahorju/

Spoštovani predsednik RS, g. Borut Pahor !

Kot predsednika naše republike vas javno pozivamo, da zaradi odstopa sedanje vlade predčasne volitve ne razpišete mimo rokov in postopkov, ki jih zahteva slovenska Ustava ter da hkrati s svojo moralno avtoriteto vplivate na sedanje parlamentarne stranke in odhajajočo vlado, da pred zaključkom mandata izpeljejo tiste projekte, ki bi sicer ob nerealizaciji lahko povzročili veliko finančno, materialno okoljsko ali moralno škodo Sloveniji.

Potrebujemo preiskavo za ugotovitev odgovornosti in krivcev v primeru več milijardne »bančne luknje« in to po dveh različnih kanalih. Prva je preiskava, ki bi jo lastniki bank morali sprožiti v okviru bank. Druga vrsta preiskave, ki je nujna, pa je tista na ravni države. Govorimo o kriminalistični preiskavi, ki jo uvede in usmerja tožilstvo. V večini držav, ki so doživele tak bančni kolaps kot pri nas, so uvedli tovrstne preiskave. Tudi v ZDA, tudi na Irskem. Najdlje so šli na Islandiji. S predhodno že začetimi in nadalje potrebnimi preiskavami in zakonskimi postopki se naj od mandata prihodnjih volitev v državni zbor prepove udeležbo ali zasedanje javnih funkcij vsem tistim, ki so podjetje ”Republika Slovenija” spravili v insolventnost. Po oceni ekonomista J. P. Damijana smo v petih letih zaradi tega vrgli stran najmanj 27 milijard evrov.

Pravne podlage za takšno predsednikovo odločitev najdemo v Ustavi RS in noveli Zakona o gospodarskih družbah, ki je stopil v veljavo 29.11.2011.
Ni nobenega dvoma, da so t.i. ”menedžerski odkupi” skupnega premoženja vseh državljanov Republike Slovenije po smešnih, bolje kriminalnih cenah, ki so jih netransparentno financirale banke v skupni lasti, bistveno prispevali k insolventnosti slovenske države. Zato odgovorni za ta dejanja (parlamentarne stranke, regulatorji trga in posamezniki, ki so jih imenovale te stranke) ne bi smeli ponovno kandidirati za funkcije, na katerih se odloča o skupnem premoženju vseh slovenskih državljanov. Nesporno je namreč, da bi bil saldo državnega proračuna Republike Slovenije bogatejši za veliko milijard evrov, če bi parlamentarne stranke oziroma z njihove strani imenovani funkcionarji ravnali v skladu z zaprisego, ki so jo slovesno dali ob nastopu svojih funkcij, ko so zaprisegli, da bodo delali ”vestno, skrbno, po svojih najboljših močeh, spoštovali ustavo in zakone Republike Slovenije – za blaginjo slovenskega naroda.
Nesporno je, da so menedžerji in člani nadzornih svetov v podjetjih, ki so v lasti države bili imenovani ”politično”, v največjih in najpomembnejših podjetjih celo brez javnih razpisov, da so ”politične” menedžerje in nadzornike predlagale ter usklajevale in imenovale praviloma koalicijske stranke, po imenovanjih pa imenovane tudi nadzirale, zato je nesporna ”podjetniška” odgovornost političnih strank za insolventnost države in je bistveno večja od odgovornosti posameznih izvajalcev gospodarskih politik, ki so sicer zasnovane v političnih strankah. Menimo, da bi bilo prav, da se odgovorni za milijardno oškodovanje slovenskih davkoplačevalcev ne pojavijo kot kandidati za kakršnekoli javne funkcije, saj so v preteklih več kot 20 letih jasno in nedvomno dokazali, da delujejo v nasprotju z javnimi koristmi, kar jasno in nedvoumno prepoveduje Ustava RS. Ustava prav tako prepoveduje nelojalno konkurenco, diskriminacijo, zagotavlja pa svobodno gospodarsko pobudo in pravico do izražanja političnih mnenj ter enakost pred državnimi organi.

DZ se po našem prepričanju ne sme razpustiti, dokler ne izpelje za državo nujnih, sedaj odprtih postopkov. Kot predsednik države imate veliko moralno avtoriteto in se ob tej priliki obračamo na vas s prošnjo in predlogom, da v času do naslednjih državnozborskih volitev od parlamenta in vlade v odhajanju zahtevate realizacijo odločitev, ki bi sicer v nasprotnem povzročila veliko finančno, okoljsko ali moralno škodo celotni državi:
1) Koriščenje EU sredstev
Pričakovano postopno oživljanje domače potrošnje letos in v naslednjih letih bo izhajalo iz krepitve investicijske dejavnosti, predvsem javnih investicij, povezanih s predvidenim sofinanciranjem z EU sredstvi.
Predlagamo, da podate pobudo državnemu zboru za takojšnje oblikovanje »krizne« ekipe, v kateri bi bili predstavnik Obrtne in Gospodarske zbornice, naši evropski poslanci, odgovorni ministri, predstavniki opozicije, en predstavnik neparlamentarnih strank. Njihova naloga naj bo ena in edina, pospešiti postopke in aktivnosti za črpanja EU sredstev. Uspešna izvedba projektov in koriščenje evropskih sredstev.

2) Vključitev pravice do zdrave pitne vode iz pipe v Ustavo
Zeleni Slovenije se že dve desetletji trudimo, da bi pravico do zdrave pitne vode iz pipe vsem gospodinjstvom v Sloveniji zapisali tudi v Ustavo. Ker je sedaj pa le prišlo do ustavne pobude več poslancev, se nam zdi za ljudi nujno in iz vidika trendov v EU in Svetu državniško modro, da ta postopek sedanja zasedba državnega zbora tudi izpelje.

3) Volilni sistem
Slovenija ne bo našla poti do uspešnega razvoja, če sedanjega volilnega sistema ne spremenimo. Volitve imajo namen zamenjati slabše z boljšim. Za to pa potrebuješ urejen volilni sistem, ki po Ustavi ni stvar političnih strank v parlamentu ampak stvar državljanov! S spremembo volilnega sistema ne smemo čakati, da politika ne bo v celoti izgubila kredibilnosti, kot v primeru privatizacije, kjer smo izgubili milijarde! Legitimnost in vrnitev zaupanja ljudi bosta ključni pogoj za nadaljnjo demokratizacijo! Pri izbiri se pojavlja dilema polarizacija ali sporazumevanje. Za sporazumevanje je nujen prehod v kombinirani volilni sistem po nemškem vzoru.

4) Ustanovitev medijskega ombudsmana
Volivci so s sedanjo medijsko obravnavo političnih strank in kandidatnih list zavedeni, saj svoje stranke ne vidijo med udeleženci volitev ali med izvoljivimi, posledično pa se na ta način po našem mnenju namerno, znižuje tudi volilno udeležbo. Izločanje določenih strank ali list iz objavljenih predvolilnih anket ali soočenj je nelegitimno in nedostojno za demokratične standarde EU, ki temeljijo med drugim tudi na prostem pretoku idej.
Takšno razlikovanje ni le posledica neustreznih praks oz. uredniške politike posameznega medija, ampak tudi neustrezne ureditve v zakonih in podzakonskih aktih. Eno in drugo posledično močno privilegira večne parlamentarne stranke in jim omogoča stalno gostovanje v parlamentu, stabilno financiranje in privilegirano medijsko podporo. Politični subjekti, ki niso v razpuščenem parlamentu, ne dobijo dejanskih priložnosti, da se predstavijo širši javnosti. Pa tudi tukaj so očitno izjeme, tako so tudi letos interesno kapitalsko in politično podprte novo nastajajoče stranke. Rešitev vidimo v medijskem ombudsmanu, ki bo imel ustrezne pristojnosti za ukrepanje, preden nastanejo nepopravljive posledice.

Slovenija naj dobi definirane cilje, na področjih, ki jih v tem dopisu izpostavljamo, saj bodo v splošno javno korist. Pa tudi državljani in državljanke bodo uresničevanje teh predlogov dojeli kot pozitiven premik v razmišljanju in ravnanju odgovorne politike. Ljudje imajo negativnega že »preko glave« in potrebujejo neko realno upanje v hitre spremembe na bolje.

Zeleni Slovenije želimo izpostavljati vse tisto, na kar smo lahko ponosni in vse tisto, kar nas lahko potegne iz stanja, v katerem smo.
Z upoštevanje naših predlogov, spoštovani predsednik republike, verjamemo, da lahko dodamo novi kamenček v mozaiku pod imenom »Uspešna Slovenija v uspešni Evropski uniji«.
Z odličnim spoštovanje in vse dobro vam želimo.

Predsednik Zelenih Slovenije
Vlado Čuš, prof. sp. kl. diet.

Komentarji