Pobuda Zelenih Slovenije in medijska konferenca v Mariboru

http://www.zeleni.si/pobuda-zelenih-sloveniej-medijska-konferenca-v-mariboru/

VABILO NA MEDIJSKO KONFERENCO, KI BO V SREDO, 14. MAJA 2014 OB 11. 00 uri v MARIBORU, hotel Arena, Pot k mlinu 57 .

Vaš sogovornik na medijski konferenci bo tudi predsednik Zelenih Slovenije in nosilec naše liste na evropskih volitvah, g. Vlado ČUŠ.

Zeleni Slovenije smo izpolnili zakonske pogoje za kandidaturo na volitvah v evropski parlament, zato sedaj pričakujemo, da nas bodo mediji obravnavali enakovredno. Ko izpolniš pogoje, ne bi smelo biti več nobene selekcije na parlamentarne in neparlamentarne stranke.

Zeleni Slovenije smo na predsednika republike Boruta Pahorja, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca in Državni zbor naslovili pobudo za ustanovitev medijskega ombudsmana.

Evropske teme Slovence zanimajo. Bi pa morali mediji v obliki objektivne informacije zagotoviti ljudem predstavitev v zeleni, rdeči in plavi ali črni barvi. Z izpuščanjem Zelenih Slovenije iz anketnih vprašanj ali iz soočenj, želijo določeni mediji volivce zelenih prepričati, da njihova barva nima možnosti in naj raje ostanejo doma! Verjamemo, da si volilno telo v Sloveniji želi sprememb, saj je naveličano praznih obljub. V tem vidimo motivacija ljudi za solidno udeležbo in večjo podporo zeleni barvi že na teh evropskih volitvah.

 Obnavljamo pobudo, ki smo jo že izrekli

Ocenjujemo, da Slovenija in naša mlada demokracija na področju delovanja medijev potrebuje organ, ki bo učinkovito nastopil takoj in rešil težave, dokler ne nastanejo nepopravljive posledice. Rešitev vidimo v medijskem ombudsmanu, zato obnavljamo pobudo, ki smo jo že izrekli pred državnozborskimi volitvami leta 2008. Kar nekaj strank, ki so bile ali so še v parlamentu, je obljubilo, da bodo to pobudo podprle, pa kot vidimo, do danes nič.
Na številne pritožbe različnih kandidatnih list ni bilo odgovora in nobene rešitve, tudi ni bilo nobenega poročila glede pojavljanja strank v medijih oz. koliko časa je bilo porabljenega za posamezno stranko oz. kandidata.

Potrebno je spremeniti pristop pri anketiranju

Ankete na letošnjih volitvah v Evropski parlament (ki se pojavljajo že mesece pred volitvami!) namesto da bi merile javno mnenje, ga po vsej sili ustvarjajo. Prave teme, ki ljudi skrbijo in bi jih morali mediji odpirati, so potisnjene v ozadje. Favorizira se osebe, ki šele ustanavljajo stranke in ki nimajo še niti resnih programskih usmeritev. Njihovo promocijo plačujemo davkoplačevalci, kar je hudo narobe!

Glede anket izpostavljamo vprašanje, ali je prav, da v anketah sprašujejo, ali ste za to in to stranko ter “ostale”. Takšen način anketiranja je po našem preverjanju, med državami EU prisoten samo v Sloveniji. Tako volivci in volivke niti ne morejo izvedeti, kdo sploh kandidira. Privatni anketarji, ki jih najemajo javni mediji in to plačujemo tudi iz RTV prispevka in sklada za pluralizacijo medijev, ponujajo anketirancem le večje stranke oz. njihove kandidate, manjših pa poimensko ne omenjajo, ampak jih štejejo med ostale.
Naloga anket ne sme biti ustvarjanje volilnega razpoloženja v smislu odločanja. Ko so vložene vse kandidatne liste, mora vsak anketar vključevati vse liste, saj so vse potencialno izvoljive. Ljudem je treba omogočiti izbiro in to sodi tudi v pravico do objektivnega informiranja.

Ankete pred evropskimi volitvami nas sicer Zelene Slovenije ne skrbijo, saj nam tiste, ki jih uspemo narediti interno ob naših programskih akcijah, napovedujejo večjo podporo od dveh sedanjih parlamentarnih strank. Problem pa je, ker ko ne vključujejo vseh list, ljudi zmedejo, povzročajo nezainteresiranost zelenih volivk in volivcev ter znižujejo volilno udeležbo.

 IZ NAŠE POBUDE ZA USTANOVITEV INSTITUCIJE MEDIJSKI OMBUDSMAN:

Zeleni Slovenije se v svoji pobudi trudimo, da bi naredili sistem volitev transparenten in zagotovili takšen način delovanja vseh, ki so vključeni v medijsko predstavitev, da se ne krši tisto, kar omogoča in zagotavlja slovenska Ustava. To pa je pravica do objektivne informiranosti. Ni prav, da veliko medijev, ki dobivajo ogromna sredstva iz sklada za pluralizacijo medijev, na soočenjih v celoti izključijo določeno politično barvo, konkretno Zelene Slovenije, ki smo na teh volitvah edina zelena opcija.
Opozarjamo na nevarnost, ki jo predstavlja povezava koncentriranega kapitala in medijskih hiš oz. medijev. Gotovo si lahko vsi zamislimo, kakšne grozljive posledice ima lahko položaj za posameznika in družbo, ko velik kapital v medijih potepta človekovo osebno integriteto, ta človek pa je potem brez možnosti obrambe. To se žal danes dogaja državljanom in državljankam Slovenije, ko argumentirano opozarjajo na stranpoti v slovenski družbeni stvarnosti. Med njimi so tudi številni novinarji in novinarke, ki želijo svoje delo opravljati strokovno profesionalno in neodvisno od dnevne politike.

Proti koncentriranemu kapitalu smo vsi, četudi močni posamezniki, v končni fazi le mali ljudje, brez možnosti na obrambo. Kot takšni smo pogosto prepuščeni na milost in nemilost diskreditacijam in pritiskom, ki jih ta kapital iz njemu lastnega interesa vodi in usmerja.

V predvolilnem času in volilni kampanji ni parlamentarnih ali neparlamentarnih strank. Prav vse do zadnje smo pred volitvami na isti štartni črti, saj še nihče ni prejel vnaprejšnjega glasu. Komu je uspelo vstopiti v Evropski parlament, bi morali izvedeti šele 25. maja, izbrali pa jih bodo državljani in državljanke Slovenije in slovenski narod. Temu primerno bi morali v celoti slediti vsi iz davkoplačevalskega sklada za pluralizacijo sofinancirani mediji, v tiskani in elektronski obliki.

Zeleni Slovenije zato predlagamo ustanovitev neodvisnega, samostojnega organa, to je MEDIJSKEGA OMBUDSMANA, ki ga naj imenuje slovenski parlament z DVOTRETJINSKO VEČINO! Ta naj spremlja, analizira in nadzoruje primere zlorabe medijev s strani koncentriranega kapitala in ponuja pomoč državljankam in državljanom, ki se bodo znašli nemočni pod udarci medijsko kapitalskih navez. Prav tako naj bo njegova skrb zagotavljanje pogojev in pomoč novinarski stroki pri njihovem zavzemanju za neodvisnost in strokovnost novinarskega poročanja.


Priloga:

MEDIJSKI OMBUDSMAN – Pobuda Zelenih Slovenije 5_2014

Komentarji