Poslanec Andrej Čuš: Kdaj boste prisluhnili članom Civilne iniciative Kisovec

Poslanec Državnega zbora, Andrej Čuš je na Vlado RS tudi v imenu Zelenih Slovenije podal naslednjo pobudo: »Kdaj boste prisluhnili članom Civilne iniciative Kisovec«?

Člani Civilne iniciative Kisovec so opozorili na tovarno Kum-plast, ki je leta 2012 odprla nov proizvodni obrat v industrijski coni v Kisovcu pri Zagorju. Od takrat naprej se lokalno prebivalstvo pritožuje zaradi neprijetnega vonja, saj je cona oddaljena le nekaj metrov od bivalnega naselja. To je šlo tako daleč, da si ljudje ne upajo več zračiti prostorov, prav tako se otroci na prostem ne igrajo več. Poleg tovarne poteka pešpot, ki je bila vedno polna sprehajalcev in tekačev, odkar pa je tam postavljena tovarna, tam komajda še opaziš človeka. Največjo težavo zagotovo predstavlja geografska lega Kisovca, saj gre za dolino, zaradi česar se onesnaženi zrak tam dlje zadržuje.

Po mnenju okoliških prebivalcev je okoljevarstveno soglasje tisto, ki je krivo za slabo stanje zraka, saj naj bi Kum-plast v svojih obratih predelovalo večje količine odpadne plastike, ki naj bi prišla tudi iz drugih podjetij. Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo inšpekcijski nadzor, ki ni pokazal nepravilnosti, ne na področju onesnaževanja, ne na področju hrupa. Nepravilnosti naj ne bi bile odkrite zaradi dejstva, da meritve niso upoštevale prisotnosti spojin akrilonitrila in butadiena v zraku, prav tako pa so bile opravljene ob polnih zmogljivostih podjetja. Ena izmed možnih rešitev je tudi namestitev dodatnih filtrov, ki bi očistili zrak in odstranili neprijetne vonjave.

Civilna iniciativa Kisovec želi neodvisne meritve, temu Kum-plast ne nasprotuje, a zatakne se pri plačilu. Takšne meritve naj bi stale med 6000 in 7000 evrov, zato se sedaj Civilna iniciativa in Občina Zagorje dogovarjata, kako ta strošek pokriti.

V zvezi s tem vprašanjem, me zanima odgovor na naslednja vprašanja:
1) Ali bo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) stopilo v kontakt s Civilno iniciativo Kisovec in Občino Zagorje ter skupaj našlo rešitev, ki bi šla v smeri opravljanja neodvisne meritve?
2) Ali bo MOP upoštevalo pripombe Civilne iniciative Kisovec in opravilo ponoven nadzor, pri tem pa upoštevalo prisotnost spojin akrilonitrila in butadiena v zraku?
3) Ali MOP razmišlja o sistemski regulaciji na področju dodatnih filtrov, ki bi očistili zrak in odstranili neprijetne vonjave, saj tudi druga večja podjetja, ki se v Sloveniji ukvarjajo z enako dejavnostjo, takih filtrov ne posedujejo?

  • Akrilonitril (molekulska formula: C3H3N) je brezbarvna, kancerogena, vnetljiva in strupena tekočina s šibkim vonjem po gorčičnih oljih, ki se jo uporablja v proizvodnji polimerov, gum, umetnih vlaken, kot sredstvo za zaščito pred škodljivci, za polimerizacijo v akrilonitrilna vlakna in za mešano polimerizacijo z butadienom v perbunan.

Komentarji