Ime in priimek:
Rojstvo:
Naslov:
Kontakt
Izobrazba in zaposlitev:
Področje, kjer želim delovati:

Podpisani sprejemam program in statut stranke Zeleni Slovenije ter dovoljujem uporabo podatkov za vodenje evidence članstva Zelenih Slovenije, skladno s 6. členom Zakona o političnih strankah in pravili Zelenih Slovenije. To vključuje tudi upoštevanje določil Zakona o varstvu osebnih podatkov.