Povzetek medijske konference Zelenih Slovenije v Ljubljani, 24.6.2017

Sedanja slovenska vlada največ časa porabi za »predelavo kisika v Co2«

Datum: 24 junij 2017

Uvodoma je predsednik Zelenih Slovenije Vlado Čuš spomnil na dogodke iz časov slovenskega osamosvajanja, v katerih je bila vloga stranke izjemno pozitivna in odločilna, da je prišlo do soustanoviteljstva Demosa in odločnih korakov proti slovenski suverenosti in samostojnosti.Vemo, da je 25. junija 1991 tedanja slovenska skupščina sprejela Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije ter Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 

Predsednik Zelenih Slovenije Vlado Čuš je opozoril, da je vrednostno središče slovenskega naroda in naše mlade države slovenska osamosvojitev. Dejstvo je namreč, da smo bili takrat najbolj enotni v vsej svoji zgodovini. Z vseljudsko podporo demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije je Demos zmagal na prvih demokratičnih volitvah in vzpostavil temelje slovenske samostojne države. Ni preveč poudariti, da so komunisti, ki so 45 let govorili, da imajo polno podporo ljudstva, na teh volitvah dobili samo 17%.

Dogajajo se nam neverjetne stvari ko gre za interpretacijo novejše slovenske zgodovine. Med očete slovenske države bi radi prišli tisti, ki so slovenski osamosvojitvi celo nasprotovali ali stopili na zadnji vagon njene kompozicije. Pozablja pa se na vlogo in pomen Zelenih Slovenije, ki so z 8,8% predstavljali eno od ključnih strani, ki je podprla slovensko demokratizacijo in slovensko samostojno državo. Znan je naš slogan iz leta 1991: »Samostojna Slovenija je pogoj za ZELENO SLOVENIJO!«

Predsednik Čuš je še opozoril na številne težave v preteklosti, ki so stranki povzročile veliko moralno in materialno škodo zaradi nedelovanja pravne države, določene nepravilnosti jim je pomagalo odpraviti šele Ustavno sodišče RS. Ni pa nihče odgovarjal za povzročena kriminalna dejanja zoper ugled in premoženje Zelenih Slovenije. Neverjetno je, toda resnično, da so na slovenskih sodiščih vse zadeve zastarale.

Ob številnih aferah, ki so eskalirale na področju ekologije v zadnjem času, je izpostavil, da  stranka ves čas čvrsto stoji na braniku optimalnih ekoloških rešitev. Teh pa vladajoče politične strukture v zadnjih mandatih ali ne poznajo ali pa jih niso sposobne uveljaviti. To dokazujejo neverjetne sistemske napake ob priliki požara v Vrhniki, primer Magna, neustrezne rešitve pri zaščiti podtalnice in pitne vode, neustrezno urejeno področje ravnanja z odpadki idr. Okoljski resor pod sedanjo ministrico za okolje tone. Je pa realno izven parlamenta težko doseči potrebne spremembe. Zeleni upajo, da je v Sloveniji to spoznanje pri ljudeh že prisotno. Potrebujemo še vsaj minimalno podporo medijev, ki sicer zelo neradi objavljajo novice o naših prizadevanjih.

V šolstvu nas spremembe zakonodaje zelo skrbijo. Med drugim se uvaja drugi tuji jezik, zanemarja se pa znanje na področju zakonov narave, pridelovanja zdravih poljščin, zdravo hranjenje, dobre ekološke prakse idr. Kje so tehnično naravnani predmeti, ki bodo v otrocih vzbudili zanimanje za njihovo prihodnost.

Čuš je poudaril še podporo stranke ukrepom za hitrejši tehnološki napredek slovenskega gospodarstva ter večjo podpore ekološkemu kmetijstvu. Po njegovem bodo v 21. stoletju za Slovenijo ključne stvari zaščita naravnih virov, vlaganje v znanje, kakovostna prehranska in energetska oskrba, ter zaščita vodnih virov. Do sedanje slovenske vlade je bil zelo kritičen, omenil je, da v bistvu največ časa porabi za »predelavo kisika v Co2«. Ne ukvarja pa se s primarnimi vprašanji, povezanimi z uspešnim razvojem slovenske države. Zakaj Cerarjeva vlada ne upa postaviti pravih izzivov pred slovenskega človeka, se je vprašal? Pravi izziv je v strategiji, kako bo Slovenija najhitreje dosegla razvojno povprečje držav v EU. Zelo jasno je, da Berlinski zid leta ’89 ni padel na obe strani. Slovenija mora slediti razvoju najuspešnejših držav v EU in svetu in ne tistim redkim in zaostalim državam, ki bi rade še naprej nosile socialistično štafeto.

Zeleni Slovenije v sedanji v vladi žal ne vidimo rešitelja težav s katerimi se naša država že dalj časa srečuje. To da sprejmeš proračun in da menda zagotavljaš politično stabilnost, za Slovenijo ni nobena pridobitev. Skrbi nas ker trenutni investicijski razvoj Slovenije, ki ob prezadolženosti države temelji izključno na ramenih EU skladov. To pa veliko pove o zdravju javnih financ ter prioritetah in dometu sedanjih ministrov.

Evidentno je, da smo Zeleni Slovenije edina resna zelena stranka, ki programsko neprekinjeno delujemo od 11. junija 1989. Udeležili smo se vseh parlamentarnih in lokalnih volitev, po vstopu Slovenije v EU pa tudi evropskih. Katera od zelenih strank, ki so rasle po nareku stricev in tet »iz ozadja« se nam lahko postavi ob bok? Danes kot urejena politična sila, se nameravamo na naslednjih parlamentarnih volitvah uvrstiti v parlament in kot del oblasti aktivno sodelovati pri nujni modernizaciji Slovenije. Vzpostaviti želimo odgovorno Slovenijo, ki bo bodočim rodovom omogočila bitje, žitje in delo v domovini.

Ob sedanjem državnem prazniku je Čuš opozoril tudi na vlogo kulture v celotni zgodovini slovenskega naroda. Po njegovem se je potrebno upreti povampirjeni administraciji v interesu zaščite individualne ustvarjalnosti. Slovenci smo obstali in bomo tudi v prihodnje, samo med jasnim razločevanjem nacionalnega in globalnega. Slovenski jezik moramo postaviti na mesto, ki mu pripada in ga tudi zaščititi. Zato je ob zaključku medijske konference pozval slovensko vlado in slovenske diplomate, naj  v diplomaciji uporabljajo več slovenščine in manj ostale jezike!

Komentarji