Pred Slovenijo po Zakrajšku še eno leto životarjenja

“Res se kaže kratkoročno izboljšanje, a ni mogoče pričakovati odboja v pozitivno rast,” pravi ekonomist Feda Egon Zakrajšek.

“Gospodarska rast, ki trenutno sloni na izvozu, se mora prenesti v domačo potrošnjo in investicije. Slovenija potrebuje finančni sistem, ki bo kreditiral nove perspektivne projekte. Večina bank je še vedno v državni lasti, vprašanje pa je, ali se državne banke sploh ukvarjajo s financiranjem projektov. Trg dela je v Sloveniji zelo neprožen, dolgoročna nezaposlenost je visoka. Slovenija ima dolgoročne strukturne težave. Dokler se to ne bo spremenilo, ne bo dolgoročne rasti.”
Na te izzive Slovenije v intervjuju za Siol.net opozarja ekonomist in član vodstva raziskovalnega oddelka za monetarne zadeve pri ameriški centralni banki FED Egon Zakrajšek.
‘Odboja v pozitivno rast ni mogoče pričakovati’
Na vprašanje, kaj lahko Slovenija pričakuje letos, Zakrajšek odgovarja, da nadaljnje životarjenje. “Razmere so se sicer zaradi svetovnega gospodarskega okrevanja v državi umirile. Res se kaže kratkoročno izboljšanje, a ni mogoče pričakovati odboja v pozitivno rast, ki bi bistveno zmanjšala brezposelnost in dvig življenjskega standarda Slovencev, to je nemogoče,” meni ekonomist.
‘Slovenija nikoli ni bila socialna država’
Nizka rast gospodarske aktivnosti prinaša potrebo po uvajanju varčevalnih ukrepov v javnih financah. Kaj to pomeni za socialno državo? “Po mojem Slovenija nikoli ni bila socialna država,” odgovori Zakrajšek.
“Slovenija je socialna država za sloj ljudi, ki imajo privilegije, da delajo v izredno zaščitenem okolju. (…) Na eni strani so močni sindikati in zaščiten javni sektor, se pravi okolje brez tržnih zakonitosti in pravil. Na drugi strani so v veliki večini mladi, perspektivni ljudje, ki delajo v brutalnih tržnih razmerah, odvisni so od mesečnih pogodb in zato ne morejo ničesar načrtovati dolgoročno. Pri njih je vse izredno kratkoročno. Ti ljudje absorbirajo vse gospodarske šoke. Kako je to socialno?”
‘Slovenci plačujemo posledice zaprtost’
Zakrajšek meni, da mora Slovenija, da postane konkurenčna, privabiti tuji kapital, pri čemer pa opozarja tudi na visoke stroške dela.
“Slovenija bi lahko bila odskočna deska za razmeroma nerazvite države v regiji. A dokler bomo proti tujemu kapitalu in ne bomo izpeljali privatizacije ter reformirali netržnega sistema, bomo izgubljali. Imamo dobro izobraženo delovno silo, ki je računalniško pismena, ima tehnološka znanja, govori tuje jezike, je prožna, inovativna, zna pritegniti tuji kapital. Toda: Slovenci smo se intelektualno in gospodarsko zaprli pred zunanjim svetom. Zdaj plačujemo posledice te zaprtosti,” meni.

Komentarji