Pridelava GS rastlin ogroža ekološko kmetijstvo

Nova direktiva o GSO ne bo bistveno izboljšala kmetijstva

Glede na rast povpraševanja po ekoloških proizvodih s strani potrošnikov bi morale države članice zagotoviti integriteto ekološko pridelane hrane in kmetijstva s prepovedjo gojenja GS rastlin. Kmetovanje z GSO je namreč na nekaterih območjih v svetu že onemogočilo ekološko kmetovanje ter ga na splošno podražilo. Vsako povečanje gojenja GS rastlin bi še dodatno poslabšalo razmere.
V prvi polovici januarja je Evropski parlament z jasno večino glasoval v podporo uredbi, ki bo državam članicam zagotovila nove mehanizme za prepoved gojenja gensko spremenjenih (GS) rastlin na svojem ozemlju. Gre za rezultat dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom EU, ki je bil sklenjen 4. Decembra 2014. Potrjeni predlog vsebuje nekatere izboljšave prvotnega besedila. Pravica do prepovedi gojenja GS rastlin v posameznih državah je sicer v osnovi pozitivna sprememba. Vendar pa Zeleni Slovenije ugotavljamo, da uredba ne zavezuje posameznih držav, ki ne bodo želele prepovedati gensko spremenjenih kultur, da bi bile obvezane zagotoviti tudi varovanja pred onesnaženjem z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) v kmetijstvu. S tem pa je nadalje ogroženo ekološko kmetijstvo, saj je hrana, pridelana na ta način, brez GSO in njegovih vplivov.
Direktiva torej ne bo spremenila razmer v državah, ki ne želijo prepovedi GS kultur. Ekološki in ostali kmetje, ki ne uporabljajo GSO, se bodo tam še naprej soočali z grožnjo onesnaženja z GSO ter posledično s stroški, ki so s tem povezani. Zelo obžalujemo, da je Svet EU zamudil priložnost, ko bi lahko celovito zavaroval hrano in kmetijstvo pred GSO, saj v uredbo ni vključil obveznih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja in sistema odgovornosti. Poleg tega nova uredba ne more nadomestiti potrebnih izboljšav postopka ocen tveganja in avtorizacije GSO.

Komentarji