Režim proti JBTZ – začetek slovenske pomladi

31. maja se spominjamo 27. obletnice procesa proti četverici, imenovanega JBTZ in začetka delovanja Odbora za varstvo človekovih pravic. Zrežiran sodni proces tedanjega komunističnega režima proti njegovim kritikom je dobro leto in pol pred padcem Berlinskega zidu sprožil v Sloveniji močno družbeno-civilno gibanje, katero je skozi različne oblike protestov privedlo do uveljavitve nekaterih političnih svoboščin in do padca nedemokratičnega režima v republiki Sloveniji in posledično tudi v Jugoslaviji. Režima, ki je pod lažno krinko narodno-osvobodilnega boja leta 1945 krvavo prevzel oblast in nas postavil na nedemokratično stran protifašistične koalicije po koncu druge svetovne vojne. Razpad jugoslovanskega komunističnega režima predstavlja sestavni del velikih geostrateških premikov po koncu hladne vojne in je tesno povezan z razpadom Sovjetske zveze ter koncem komunizma v srednji in vzhodni Evropi ter severni Aziji.

Proces proti četverici je trajal do 27. julija 1988 in je z drastičnimi kršitvami človekovih pravic, ki jih je povzročil, ustvaril veliko napetost med slovensko civilno družbo, takratno JLA in političnim vrhom tedanje Socialistične republike Slovenije. Ta ni pričakoval, da bo proces sprožil tako silovit odziv slovenske javnosti. V znak protesta je bil namreč že 31. maja, ob aretaciji Janeza Janše,  ustanovljen Odbor za varstvo pravic Janeza Janše, ki se je po aretacijah ostalih obtoženih 3. junija preimenoval v Odbor za varstvo človekovih pravic. Vodil ga je Igor Bavčar. Pridružilo se mu je več kot sto tisoč posameznikov in več kot tisoč različnih organizacij. Odbor je prirejal različne oblike protestov, ki so vrhunec dosegli z zborovanjem več kot 30.000 tisoč ljudi 21. junija 1988 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Odbor je leta 1988 in 1989 predstavljal najmočnejšo organizacijo civilne družbe in je bistveno pripomogel k demokratičnim spremembam v obdobju slovenske pomladi.

Dogodki, ki so se zgodili pred 27 leti, predstavljajo prelomno dogajanje v slovenski polpretekli zgodovini. Posamezniki, ki so pred 27. leti nepretrgoma protestirali proti kršenju osnovnih človekovih pravic ter zahtevali politične reforme in demokratične spremembe, so s svojimi vrednotami, pogumom in vztrajnostjo predstavljali seme, iz katerega je zrasla samostojna in demokratična Slovenija.

Komentarji