S fekalijami okuženi vodi letno izpostavljenih preko 100.000 Slovencev

Ne pozabimo, da tudi prihodnje generacije potrebujejo dovolj vode.

Zato je trajnostno upravljanje z vodami bistvenega pomena za naše prihodnje življenje. Sedaj v Sloveniji kar precej denarja vlagamo v vodne izgube oz. v količino, premalo denarja pa namenjamo v kvaliteto pitne vode. V bližini vodnih virov so se  vzpostavili varovalni pasovi, se je pa pri tem pozabilo na strokovno in finančno pomoč kmetom pri ekološkem kmetijstvu in zagotovitvi nadomestnih obdelovalnih površin. Politiki v Sloveniji, z leve in desne, se ukvarjajo z napačnimi prioritetami. V Sloveniji se nam obetajo velike težave kot posledica klimatskih sprememb. Kmetijstvo se bo soočilo s spremenjenimi režimi rek in padavin, posledice bodo vplivale na razpoložljivost vode v tleh. Grozi nam zmanjšanje padavin v Sloveniji za 20 odstotkov. To pa pomeni , da nam bo začelo groziti pomanjkanje vode. Ni dovolj zgolj imeti Ministrstva za okolje, inšpektorje za posamezna področja ali različne direktorate, ki so žal večkrat neusklajeni in zato neučinkoviti. Gre za problem vseh področij družbenega življenja, ki se mora odražati v delu na vsej politični črti (lokalno-državno; parlament-vlada-sodni sistem). Ta trenutek je v tej smeri mnogo učinkovitejša civilna družba in mediji (Vlado Čuš, poziv županom slovenskih občin).      

V več vodovodnih sistemih v Sloveniji, je bila lani odkrita onesnaženost s fekalijami oziroma z bakterijo E. coli. Bakterija je sicer naravno prisotna v človeškem črevesju, z zunanjim zaužitjem (s hrano ali vodo) pa lahko postane smrtno nevarna. Koliko ljudi vsako leto zboli zaradi okuženosti z bakterijo E. coli, je nemogoče reči. Zaradi zastrupitve z vodo oziroma težav s prebavo namreč ljudje ne obiščejo vedno zdravnika. Zaradi konstantne izpostavljenosti bakteriji lahko odrasli ljudje razvijejo imunost. Določene ranljive skupine, kot so otroci, starejši, tisti z oslabljenim imunskim sistemom in pa tujci, ki bakterij v vodi niso vajeni, lahko utrpijo hude posledice, ogroženo je lahko tudi njihovo življenje.

Da vsem uporabnikom iz pipe priteče neoporečna pitna voda je sicer po zakonu odgovoren upravljavec vodovoda. »Ta mora v ta namen vzpostaviti notranji nadzor po načelih sistema HACCP in ga konstantno tudi izvajati,« je ob priliki poziva županom slovenskih občin lani zapisal predsednik Zelenih Slovenije, prof. Vlado Čuš. Župani občin imajo po njegovih besedah tudi številne druge zakonske možnosti, da poskrbijo za preventivo in kurativo na področju varovanja pitne vode.

Slovenska pitna voda je nasploh bolj onesnažena, kot si prebivalci države, ki se ponaša z bogatimi vodnimi viri in ki je lani pravico do pitne vode celo zapisala v ustavo, predstavljajo. Lani je bilo vodi, okuženimi s fekalijami, izpostavljenih 116.190 ljudi. Situacija se sicer izboljšuje, leta 2015 je bilo okuženi vodi izpostavljenih okoli 150.000 Slovencev (v to številko je vključen mariborski vodovod, kjer pa so bakterijo našli le v eno stavbi), leta 2013 pa preko 180.000 ljudi. Stanje na slovenskih vodovodih se splošno gledano izboljšuje, a zdravstveno neustrezne vode je po številkah vidno, še vedno ogromno. Tudi ARSO na svoji spletni strani ugotavlja, da se v obdobju 2004-2015 kakovost pitne vode ni bistveno izboljšala.

Zdravstveni inšpektorji pa večinoma opažajo, da »upravljavci niso ustrezno prepoznali dejavnikov tveganja oziroma niso imeli, glede na prisotne dejavnike tveganja, ustrezne priprave vode,« je zapisano v letnem poročilu zdravstvene inšpekcije. Prav tako ne zagotavljajo ustreznega vzorčenja vode. In morda najbolj problematično: nekateri upravitelji se tudi po večletnem pojavljanju istih težav, ne trudijo odpraviti nepravilnosti in namesto tega periodično izvajajo ukrep prekuhavanja vode, opažajo inšpektorji.

Zakonsko je za zagotavljanje ustrezne pitne vode zadolžen upravljavec vodovoda. Ta je tisti, ki v primeru neustrezne vode od zdravstvene inšpekcije prejme odločbo o ukrepih ali globo. Ključno vlogo ima tu občina. Ko gre za manjše in oporečne vaške sisteme, v katere ne želijo vlagati ne občani in ne občina, pa bo verjetno edina realna rešitev v priključevanju oporečnih vaških vodovodov na večje občinske vodovodne sisteme.

 

 

Komentarji