Slovenija na Indeksu ekonomske svobode nazadovala na 90. mesto

Nov udarec slovenski »politični« ekonomiji – pristali ob državi Vanuatu

Izšel je Indeks ekonomske svobode, ki ga na letni ravni pripravlja Heritage Foundation. Slovenija je zaradi svojega slabega napredka nazadovala za dve mesti in pristala na 90. mestu, kar jo med evropskimi državami uvršča povsem blizu dna.“Tovrstni indeksi so kljub temu, da včasih niso popolni, dober pokazatelj primerjalne konkurence posamezne države. Indeks je precej dober pokazatelj strukturnih problemov v Sloveniji. Še vedno šepamo na področju pravne države, sodni postopki trajajo predolgo, zelo problematična je tudi percepcija korupcije. K nizki uvrstitvi je botroval tudi hiperreguliran trg dela, visoki davki, pretirana javna poraba in javni dolg,” meni docent na Fakulteti za družbene vede Anže Burger.
V primerjavi s preteklim letom se med najuspešnejšimi ni veliko spremenilo. Prva tri mesta še vedno prepričljvo zasedajo Hong Kong, Singapur in Nova Zelandija. Spremembe pa so se zgodile na 4. in 5. mestu – Švico je prehitela Avstralija. Tudi med najslabšimi se ni veliko spremenilo. Na zadnjih treh mestih “čakajo” Venezuela, Kuba in Severna Koreja.
Izračun indeksa ekonomske svobode temelji na oceni različnih faktorjev, iz katerih se nato sestavi kumulativna ocena. Faktorji vključujejo oceno upoštevanja pravice do zasebne lastnine, korupcije, državne potrošnje, fiskalne svobode, težavnosti poslovanja, monetarne svobode, svobode na trgu dela, svobode investiranja, finančne svobode ter svobode trgovanja.
Vir: EPA

Komentarji