Slovenija podprla uporabo spornega pesticida

Strupen pesticid glifosat bo zahvaljujoč tudi Sloveniji še vedno v uporabi

Zanimivo je, da pristojnega ministra za kmetijstvo in ministrice za zdravje nihče ne vpraša, v čigavem interesu je Slovenije podprla takšno odločitev. Trenutno dovoljenje za ta najbolj uveljavljeni pesticid v kmetijstvu, ki naj bi bil po nekaterih opozorilih rakotvoren, se je izteklo v četrtek, 30. 6. 2016, Evropska komisija pa se je odločila, da bo dovoljenje podaljšala do konca leta 2017, v vmesnem obdobju pa naj bi Evropska agencija za kemikalije (Echa) objavila mnenje o morebitni rakotvornosti glifosata. Odločitev za podaljšanje je v torek, 28. 6. 2016, ob robu zasedanja ministrov za kmetijstvo sicer sporočil pristojni evropski komisar za zdravje Vytenis Andriukaitis.

Evropska komisija je za 18 mesecev podaljšala dovoljenje za uporabo spornega pesticida glifosat, čeprav članice Unije za tak korak niso dosegle potrebne večine.

Med 19 državami, med njimi naj bi bila tudi Slovenija,  je predlog Komisije podprlo. Uporaba glifosata, ki je najpogosteje uporabljen herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu je po mnenju Strokovnega sveta Zelenih Slovenije sporna, še posebej opozarjamo na vplive na okolje v »slovenskem vodnjaku«, Dravskem polju, kjer se vrši proizvodnja glifosata v bivšem Pinusu Rače. Problem predstavlja velika toksičnost glifosata, rakotvornost in negativni vplivi na celotno okolje.

Komentarji