Slovenija pred Sodiščem EU zaradi nezakonitih odlagališč

Slovenija še zmeraj ni zaprla 28 nezakonitih in okolju nevarnih odlagališč odpadkov

Evropska komisija se je odločila proti Sloveniji sprožiti postopek pred Sodiščem EU, ker ni zaprla in sanirala 28 nezakonitih odlagališč, ki pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje, so danes sporočili v Bruslju.

V skladu z evropskimi pravili morajo članice predelati in odstraniti odpadke na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja, ter prepovedati puščanje, odmetavanje ali nenadzorovano odstranjevanje odpadkov.

Slovenija bi morala do 16. julija 2009 zapreti in sanirati občinska in industrijska odlagališča, ki ne izpolnjujejo standardov.

Zaradi nezadostnega napredka ji je komisija aprila 2016 poslala drugi opomin, s katerim je pozvala, naj ustrezno uredi 35 nenadzorovanih odlagališč, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Določen napredek je sicer bil dosežen, vendar potrebni ukrepi za 28 odlagališč do marca 2017 še vedno niso bili dokončno izvedeni. Da bi Slovenija postopek pospešila, je komisija proti slovenskim organom sprožila postopek pred Sodiščem EU.

Zapiralna dela na opuščenih odlagališčih v preteklih letih so zastala, ker upravitelji niso predložili več milijonskega jamstva, ki ga je država zahtevala kot zavarovanje za stroške zaprtja odlagališča, če zanj ne bi primerno poskrbel njegov upravitelj oziroma občina. A ker je zahtevo izrecno predpisala šele leta 2009, številna komunalna podjetja posebnega prispevka za kritje jamstva od gospodinjstev niso pobirala. Naknadno denarja niso imela kje dobiti, saj zaračunavanje stroškov za nazaj ni dovoljeno.

Kljub temu je država še do lanskega leta vztrajala pri polnem finančnem jamstvu celo za odlagališča, na katerih so upravitelji vsaj del ali celo vse predvidene ukrepe prekritja, tesnjenja, odplinjanja in odvajanja odpadnih vod že izvedli in so potrebovali za uradno zaprtje odlagališča zgolj novo okoljevarstveno dovoljenje.

Šele po vnovični bruseljski grožnji s tožbo je vlada maja lani sprejela novelo uredbe o odlagališčih, s katero je upraviteljem odlagališč komunalnih odpadkov v lasti občin omogočila, da občine lastnice namesto finančnega jamstva Agenciji RS za okolje (Arso) predložijo izjave, da so seznanjene z višino potrebnih sredstev za zapiralna dela in z zakonsko odgovornostjo, da denar zagotovijo.

Kaj so do danes delali Arso in pristojne inšpekcije in kdo bo prevzel odgovornost za škodne posledice pa prepuščamo v ugibanje tistim, ki vsa leta na volitvah podpirajo neodgovorne stranke in njihove ministre.

Komentarji