Slovenska energetska politika ostaja »na ledu«

Glede na predlog Energetskega koncepta Slovenije in napačne prioritete Ministrstva ostaja slovenska energetska politika »na ledu«

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki naj bi določal nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. Zeleni Slovenije se s tem dokumentom ne strinjamo. V njem namreč ni najti nobenih zastavljenih ciljev do l. 2030, prav tako v celoti ohranja obstoječe stanje v energetskem sektorju, konkretno kurjenje premoga v TEŠ (predvideno celo do leta 2054). Hkrati ta dokument prestavlja razvijanje sončne in vetrne energije na čas po letu 2030.

Slovenija je sicer ratificirala Pariški sporazum, s katerim se je zavezala k odločnemu boju proti podnebnim spremembam. Med cilji sporazuma je tudi zaprtje premogovnih elektrarn v Evropi do leta 2030. Kot vidimo iz zapisanega, EKS temu ne sledi. Poleg zatiskanja oči pred nujnim predčasnim zapiranjem TEŠ, sedanja vlada prepušča usodo zapiranja TEŠ prostemu trgu (sistem trgovanja s kuponi CO2: ETS). Pri tem pa ne povedo, kaj to pomeni za usode delavcev in rudarjev v Šaleški dolini.

Zeleni Slovenije že par desetletij odločno utiramo pot energetski preobrazbi Slovenije, s katero želimo zagotoviti opuščanje fosilnih goriv (najprej premog), zmanjševati rabo energije in intenzivno razvijati razpršene obnovljive vite energije (OVE). Ukrepe v tej smeri moramo začeti izvajati že sedaj in ne šele v naslednjem desetletju. EKS bi moral vključevati zavezo za hkratni in takojšnji razvoj geotermalnih, sončnih, vetrnih in drugih elektrarn na obnovljive vire, s ciljem, da dosežemo najmanj 45 % delež OVE do leta 2030. V EKS pogrešamo tudi odgovorno zavezo za zmanjševanje rabe energije in njeno učinkovito rabo, saj bomo le tako zmanjšali negativne vplive energetike na okolje.

Očitno bo Slovenija tudi tokrat potrebovala pomoč EU pri spoštovanju svojih danih zavez. Ministrstvo posredno priznava, da je EKS bolj ali manj v celoti izgubil svoj pomen, saj bo veliko bolj relevanten dokument Državni energetsko-podnebni načrt (DEPN), ki je predpisan s strani EU. Ta bo vključeval cilje za zmanjšanje emisij CO2, povečanje deleža OVE ter energetske prihranke do leta 2030, kot bo to določeno in sprejeto na ravni Evropske unije. Seveda ni za pričakovati, da bi bili ti cilji v DEPN niti za milimeter bolj ambiciozni od tistih, ki nam bodo zapovedani s strani EU, saj se naši odločevalci bojijo že uresničevanja teh, kaj šele da bi sami zastavili jasno progresivno vizijo, ki bi ji sledili ter jo tudi uspešno uresničevali.

Si pa Ministrstvo in vlada namesto optimalnih rešitev na področju energetike v korist vseh državljanov veliko bolj ambiciozno prizadeva, da bi na davkoplačevalce prenesla zgubaške odločitve sedanjega in prejšnjih ministrov. Tako trenutno na vse možne načine išče rešitve za primanjkljaj, ki ga ustvarja TEŠ. Potem, ko so pred enim letom v noveli Energetskega zakona (EZ-1) pod pritiskom javnosti umaknili sporno subvencijo TEŠ-u v obliki prednostnega dispečiranja, so v ponovnem poskusu novelacije EZ-1 vsiljevali subvencijo za TEŠ (oz. pokrivanje izgube HSE) na veliko bolj prikrit način. S spremembo 74. člena so želeli uzakoniti plačevanje storitve primarne regulacije, ki jo v veliki meri zagotavlja TEŠ, pa tudi večje hidroelektrarne (večina je v lasti HSE). Glede na javne izjave ELES-a bi dodatna dajatev zaenkrat znašala približno 1,5 milijona evrov na leto, od česar bi TEŠ vsako leto pripadlo okoli 1 milijon evrov. Plačevanje tega bi padlo na pleča končnih uporabnikov električne energije v obliki zvišanja prispevka za omrežnino.

Po zaslugi odgovornega državljana v DEM (ki ga sedaj menda dajejo na disciplinsko?!) so bili poslanci pravočasno seznanjeni z namero vlade, ki je želela z novelacijo omejiti višino plačevanja koncesijskih dajatev za hidroelektrarne, zaradi česar bi bile na slabšam tamkajšnje lokalne skupnosti in občine (predvsem ob Dravi), medtem ko bi hidroelektrarne imele višje dobičke. Večina teh hidroelektrarn je v lasti HSE, kar lahko ponovno interpretiramo kot finančno pomoč temu državnemu podjetju – da bi zakrpali ogromno finančno luknjo, ki jo ustvarja TEŠ. Poslanci so bili tokrat večinsko v službi državljanov. Zaradi teh zgrešenih rešitev in velikega odpora podravskih občin je zakon v Državnem zboru padel.

Stanje v slovenski energetiki je konfuzno, odraža se tudi v tovrstnih odklonih, kjer je glavna prioriteta Ministrstva za infrastrukturo vztrajno iskanje dodatnih sredstev za krpanje primanjkljaja TEŠ (HSE), medtem pa zanemarja razvoj energetike za 21. stoletje, ki bi bila hkrati v skladu z našimi podnebnimi zavezami.

 

Komentarji