Slovenski bukov gozd uvrščen na seznam Svetovne naravne dediščine

Med zasedanjem 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem je bilo na UNESCO Seznam svetovne dediščine uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah, med katerimi sta tudi dve območji iz Slovenije. Kot območji posebne univerzalne vrednosti sta bila prepoznana pragozd Krokar in Snežnik-Zdrocle.

Bukovi gozdovi, ki so bili na novo dodani na seznam, predstavljajo razširitev predhodno priznanih in na seznam uvrščenih gozdov v Nemčiji, na Slovaškem in v Ukrajini. Gre za svetovno dediščino z nazivom Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in starodavni gozdovi Nemčije. Sedaj se je območje razširilo še na gozdove v Albaniji, Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem, v Italiji, Romuniji, Sloveniji, na Slovaškem, v Španiji in Ukrajini.

Za Slovenijo je to drugi vpis na UNESCO Seznam svetovne naravne dediščine. S področja narave so bile do sedaj kot edini vpis Slovenije pred tridesetimi leti vpisane Škocjanske jame.

Slovenski pragozd Krokar predstavlja nedotaknjene prvinske gozdove v osrčju dobro ohranjenih gozdov Kočevske, ki so sicer del omrežja Natura 2000. Snežnik-Zdrocle pa predstavlja starodavne bukove gozdove, s predeli prvinskih gozdov. Tudi ta rezervat sodi v omrežje Natura 2000.

Vpis na Seznam svetovne dediščine UNESCO je za Slovenijo zaveza, da varstvo obeh gozdnih rezervatov in drugih gozdnih ekosistemov v prihodnje še nadgradi.

Komentarji