Stališče Zelenih Slovenije do obveznega cepljenja

Zeleni Slovenije smo proučili problematiko, povezano z obveznim cepljenjem in menimo, da je potrebno takoj pristopiti k spremembam zakonodaje. Ukinitev kazni staršem, ki se odločijo, da svojih otrok ne bodo cepili, je potrebno uveljaviti takoj. V nadaljevanju pa bomo v roku 3 mesecev po nastopu mandata v parlamentarni postopek vložili predlog zakona, po katerem cepljenje ne bo več obvezno, pač pa bo možen »ugovor vesti«, ki bo posameznikom omogočal svobodno odločitev.
V sklopu sprememb zakonodaje bomo podali predlog, da se sistemsko uredi spremljanje neželenih učinkov po cepljenju. Tako bo moč ves čas preverjati kakovost, učinkovitost in varnost cepiv ter cepilne prakse. To pa bo posledično omogočalo permanentne izboljšave na področju obvladovanja nalezljivih bolezni.
Razumemo tudi bojazen in skrb medicinske stroke, ki trdi, da je cepljenje najučinkovitejši javnozdravstveni ukrep, s katerim smo po njihovem zagotavljanju v Sloveniji do sedaj preprečevali bolezni kot so davica, ošpice in otroška paraliza ter posledično dosegli, da tudi nimamo mlajših ljudi s posledicami teh bolezni.
S tem v zvezi bomo s podzakonskimi akti in pravilniki zagotovili seznanjanje staršev s čim bolj nepristranskimi informacijami o prednostih cepljenja in hkrati o njegovih možnih stranskih učinkih. Ves čas pa se moramo zavedati, da se odločamo o otrokovem zdravju in mora biti tudi odgovornost za cepljenje ali odklonitev cepljenja urejena. Sprememba zakonodaje bo zraven odgovornosti vseh subjektov v teh postopkih vključila tudi potrebno prevetritev cepilne sheme ter uredila nujen dialog med stroko in starši oziroma družinskimi organizacijami.

Komentarji