Zeleni Slovenije opozarjamo na problem onesnaženja Jadranskega in Sredozemskega morja

V letu 2016 bo zaživel sistem za čiščenje plastike iz oceanov

Nizozemski izumitelj Boyan Slat je avtor sistema za čiščenje plastike iz oceanov. Naprava naj bi zaživela v drugi polovici leta 2016, ko jo bodo postavili v vode med Japonsko in Južno Korejo. Njegova rešitev sestoji iz zasidrane mreže plavajoče pregrade in obdelovalne platforme, ki se jo lahko pošlje na območja, kjer se nahajajo morske »lise« plastičnih odpadkov. Morska pregrada bo delovala kot velik lijak. Plavajoča pregrada bo tako usmerila plastične odpadke k obdelovalni platformi, kjer bo plastika ločena od planktona, filtrirana in shranjena za recikliranje. Naprava naj bi očistila polovico odpadkov v Pacifiku v samo desetih letih.
Plastični odpadki so velik problem v svetovnih oceanih. Vsako leto je v svetovna morja odvrženih okoli 8,8 milijona ton plastičnih odpadkov, do leta 2020 pa naj bi se količina povečala za desetkrat. Plastični odpadki v morju povzročajo veliko škodo morskim živim bitjem in ostalemu morskemu okolju. Večje morske živali se zapletajo v plastične ostanke, manjši organizmi pa zaužijejo majhne razdrobljene plastične dele. Danes naj bi po svetu obstajalo že pet velikih morskih odlagališč, najbolj opazna pa je lisa plastičnih odpadkov v Pacifiku.
Po svetu se pojavlja več iniciativ, ki želijo pomagati pri reševanju tega perečega problema. Zeleni Slovenije na problem onesnaženja Jadranskega in Sredozemskega morja opozarjamo ves čas in tokrat obnavljamo našo pobudo slovenski vladi, da se v okviru »Sredozemske pobude« Slovenija angažira kot pobudnica za takšne plavajoče pregrade, pri tem pa se naj tudi strokovno preuči, ali bi se lahko zbrani odpadki uporabili kot alternativni vir energije.

Komentarji