Zeleni Slovenije podpiramo peticijo proti energetski izkaznici, kot jo je določila vladna koalicija

Enako kot Državni svet in Združenje potrošnikov Slovenije smo prepričani, da je 300-600 evrov za izdelavo energetske izkaznice enostanovanjske hiše preveč. Zeleni Slovenije podpiramo akcijo Združenja potrošnikov pa zbira podpise za bolj človeška in predvsem cenejša določila.Energetski zakon že od samega začetka buri duhove. Predvsem del o energetskih izkaznicah, za katerimi stoji trenutno le še pripravljavec zakona oziroma koalicija, ki zakon argumentira z obvezo do Evropske unije, češ. drugače nas čaka zelo huda kazen.Obrazložitev našega stališča
Ključno za to potezo je nestrinjanje z vsemi določili, ki urejajo energetsko izkaznico. Posebej so sporni členi, ki širijo obveznost njene izdelave prek minimalnih zahtev predpisov EU. Vse zahteve pa dražijo izdelavo izkaznice prek vseh razumnih meja. Lastniki hiš bi morali za izdelavo energetske izkaznice plačati od 300 in 600 evrov, v večstanovanjskih stavbah pa celo več kot tisoč evrov.Po našem mnenju gre izključno za dodatno molzenje lastnikov. Ob tem pa  način izdelave energetske izkaznice obsega le vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe, v računalniški program, ki ga bo priskrbelo ministrstvo.Direktiva, ki opredeljuje izdelavo nacionalnih zakonodaj, res določa obveznost izdelave energetskih izkaznic, vendar pa energetski zakon to direktivo prenaša v slovenski pravni red tako, da preveč obremenjuje lastnike nepremičnin. Direktiva dovoljuje, da izkaznic ni treba izdelovati za objekte s časom uporabe dve leti ali manj ter stanovanjske stavbe, ki so uporabljane ali namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto, kamor sodijo tudi počitniške hišice. Prav tako po direktivi energetskih izkaznic ni treba pridobivati niti za delavnice in podobne objekte. Kljub tem izvzetjem, ki jih določa direktiva, pa energetski zakon teh objektov ne izvzema.Direktiva tudi ne zahteva, da bi morali izkaznice izdelovati le vrhunski strokovnjaki. Slovenski zakon v nasprotju s tem določa, da izdelava energetskih izkaznic sodi med regulirane poklice, predpisano je izobraževanje, vpis v register. Zato bodo to delo opravljali vrhunski strokovnjaki, čeprav delo dejansko obsega le vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe, v računalniški program, ki ga bo priskrbelo ministrstvo.Takšno delo lahko opravi usposobljeni administrativni delavec.V Pravilniku o metodologiji, izdelavi ter izdajanju energetske izkaznice je sicer predpisano, da je potreben tudi ogled objekta, vendar je to zgolj še ena postavka, ki zvišuje ceno izkaznice in preprečuje, da bi lastniki te izkaznice naročali pri precej cenejših tujih ponudnikih.Takšen pregled nima nobenega pomena, saj z njim ne bo mogoče ugotoviti izolacije, razen če lastnik ne dovoli, da se naredi sondiranje stavbe. Prav tako ogled ne bo dal odgovorov o porabi energije, saj je ta razvidna le iz preteklih obračunov porabe. Pri novejših stavbah pa je izkaz energetske učinkovitosti tako ali tako del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bo strokovnjak le prepisal podatke iz projekta in izdal izkaznico.