Zeleni Slovenije podpiramo referendum o zakonu, ki zapira arhive teroristične organizacije UDBE

Slovenska vlada in parlament naj raje vse svoje znanje in energijo v čim večji meri usmerijo v gospodarski preboj, v odprto in na znanju temelječo družbo, zeleno reformo, reševanje nezaposlenosti in problemov mladih, gradnjo pravne države (ki je ta čas »na psu«) in pluralnost medijev (kjer zelo močno »škriplje«). Zato ne razumemo, zakaj sedanja slovenska vlada kljub jasnemu referendumskemu sporočilu ljudstva iz leta 2011 želi ponovno otežiti dostop do arhivskih gradiv.
Zeleni Slovenije smo ena od političnih strank, ki smo odločilno prispevali k slovenski osamosvojitvi in demokratizaciji. Letos praznujemo 25 letnico svojega delovanja. Glede prejšnjega nedemokratičnega komunističnega režima in z njim povezanega eklatantnega kršenja človekovih pravic imamo že vseh 25 let svojega obstoja jasno in nespremenjeno stališče. Posledično je jasno, da imamo enako stališče tudi glede arhivov nekdanje nedemokratične komunistične tajne politične policije., tj. UDBE. Ti arhivi, kot tudi arhivi nekdanje politične partije in njenih transmisij ter tudi takratne policije (milice) in sodišč morajo biti odprti za strokovno in laično javnost. Gre za totalitarni režim, o katerem ne samo da imamo pravico vedeti, dolžni smo jo tudi raziskati. Slovenska vlada je arhive nekdanje SDV in arhive nekdanjih političnih organizacij, policije, sodišč, za javnost popolnoma odprla šele leta 2006 in prepričani smo, da je tedanji Zakon povsem primeren in na mestu.

Samostojna Slovenija ne sme ostati talec posameznikov, ki so v prejšnjem komunističnem režimu kršili osnovne človekove pravice. Ti bi že zdavnaj morali za to prevzeti svojo osebno odgovornost. Žal pa v Sloveniji prihaja do nekega drugega, skrb zbujajočega pojava. Ti ljudje, ki jih ni doletela nobena zdravilna lustracija, kot je to bil primer na Češkem in drugje, so s pomočjo tranzicijskih medijev in tajkunskega kapitala ohranili svoj politični vpliv iz propadle komunistične Jugoslavije. Namesto da bi odgovarjali za svoje početje, izkoriščajo svojo iz nedemokratičnega obdobja nakopičeno prikrito politično moč za skrivanje svojih nezakonitih ravnanj. Posledično nam želijo ob vsakem novem pomembnem razkritju iz tega nedemokratičnega obdobja slovenske bližnje preteklosti preko svojih političnih figur s spremembo zakona preprečiti soočenje z resnico.
Iz medijev vemo, da je bilo 90% arhivskega gradiva, povezanega s teroristično UDBO uničenega. Zakaj so to gradivo »kurili« in kdo je to ukazal, če pa glavni »akterji« tistega nedemokratičnega obdobja vehementno zatrjujejo, da je bilo vse zakonito?! Danes imamo v Sloveniji situacijo, ko so zločini priznani, nimamo pa nobenega zločinca! Ob tem postavljamo tudi javno vprašanje slovenskemu pravosodju. Konkretno gospodom Virantu, Masleši in Fišerju. Kaj je pravosodje naredilo, da bi preprečili uničevanje arhivskega gradiva in če je do tega že prišlo, kdo je bil pozvan na odgovornost? Gre namreč za kaznivo dejanje, ki bi se moralo preganjati po uradni dolžnosti.
Osrednji javni slovenski dnevni mediji, ki jih davkoplačevalci dobro plačujemo preko obveznega RTV prispevka in sklada za pluralizacijo medijev (?!) to pomembno temo (kot številne druge) ignorirajo. Novinarji pa v svojih prispevkih prevladujoče izpostavljajo poglede o nesmiselnosti referenduma, češ koliko nas bo stal. Da demokracija stane, vemo že dolgo. Da je to veliko ceneje kot diktatorska samovolja posameznikov, pa tudi! Zato pozivamo RTV. da tem temam nameni možnost javne razprave preko TV in radijskih oddaj, v katerih bi protagonisti, stroka in zainteresirana javnost lahko soočili svoje poglede. Sedanja medijska ignoranca javnih medijev je škodljiva za razvoj demokracije v Sloveniji in demokratičnost odločanja. Zbiranje podpisov za referendum je državljanski akt, ki ga morajo odgovorni uredniki in novinarji spoštovati vsaj toliko, da o njem vsebinsko poročajo.
Gre pa tudi za širšo problematiko, ne samo za arhive. Vemo, da je kar nekaj od teh nekdanjih funkcionarjev delovalo ali še vedno delujejo kot lobisti v okviru mreže t.i. tovarišijskega kapitalizma. Torej ne govorimo samo o vprašanju preteklosti ali ideologije. Gre za temeljno civilizacijsko vprašanje, ki že ves čas vpliva na našo sedanjost in prihodnost. Stara omrežja namreč ob prehodu v formalno demokracijo niso bila razgrajena, s tem pa se je v praksi kršilo ustavno načelo enakosti pred zakonom. Zaradi tega »tovarišijskega« omrežja in povezav je danes večina državljanov oropana in živijo vedno bolj revno.
Zeleni Slovenije tudi ne verjamemo besedam sedanjega ministra za kulturo dr. Uroša Grilca, da bodo arhivi UDBE še bolj odprti. Dejstva so prej obratna. Minister pač pripada politični opciji, ki se žal še vedno napaja iz preteklosti. Ko ji ustreza, se mirno razglaša tudi za njeno naslednico, po potrebi pa se od nje malo distancira. Vsi pa dobro vemo, da je nekdanja komunistična partija imela svojo politično policijo SDV (UDBO), ki je komunistično partijo ohranjala na oblasti. Danes vemo, da tudi za ceno nedolžnih človeških življenj in kršenja človekovih pravic doma in v tujini.

Zato Zeleni Slovenije podpiramo referendum o zakonu, ki zapira arhive teroristične organizacije UDBE in se bomo aktivno vključili tako v zbiranje podpisov za razpis referenduma kot tudi v samo referendumsko kampanjo.

Predsednik Zelenih Slovenije Vlado Čuš