Zeleni Slovenije za obnovljive vire energije !

Zeleni Slovenije nasprotujemo jedrski energiji, prihodnost so obnovljivi viri energije !

Zeleni Slovenije smo danes na Ptuju predstavili stališče do energetskega razvoja Slovenije in EU, kjer bi se morali strateško povezati v partnerstvo in skupno energetsko prihodnost graditi tudi na solidarnosti med državami. Evropa, ki je v veliki meri odvisna od uvoza surovin in, ko gre za energetiko tudi od uvoza plina se naj v naslednjih štiridesetih letih postavi na lastne noge. Tako bo zagotovila stabilno oskrbo z energijo, vključila lastno energetsko pamet in zagotovila številna nova zelena delovna mesta.

Zeleni Slovenije na PtujuSlovenija članstva v EU še ni izkoristila za nujno potrebno korenito spremembo kompasa na področju okolja, industrije, prometa, kmetijstva, izobraževanja, zdravstva in tudi ne na področju energetike. V mandatu nove slovenske vlade in novega zastopstva med slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu pričakujemo drugačen miselni vzorec.

Naša energetska politika še zmeraj izhaja iz miselnega vzorca »industrializacije Slovenije«, ko smo gradili velike energetske obrate za veliko porabo. Svet danes uporablja drugačen meter! Združeni narodi preko »Programa za okolje« opozarjajo, da je potrebno sočasno reševanje gospodarstva in podnebja. Države pozivajo, naj izkoristijo potencial novih delovnih mest v sektorjih, kot so obnova energijsko neučinkovitega stavbnega fonda, obnovljivi viri energije, gradnja okolju prijazne prometne infrastrukture , trajnostnega kmetovanja in druge ekološke infrastrukture. Če bi države EU namenile 1% svojega BDP za te projekte, bi dobili v EU do dva milijona novih delovnih mest! Ali v Sloveniji upoštevamo te informacije?

Peto poročilo Združenih narodov kaže, kako resna je potreba po ukrepanju. Če nam ne bo uspelo ustaviti drastičnih sprememb, bodo podnebne spremembe pogubno vplivale na vse nas. Podpiramo pobudo, da bi bila Evropa vodilna v svetu v mednarodni podnebni diplomaciji.
Zeleni Slovenije smo s prvim slovenskim Zakonom o varstvu okolja, sprejetim v našem parlamentu leta 1993 uspeli postaviti določena okoljska vprašanja v ospredju političnih razprav. Novi časi in nakopičeni problemi pa so prinesli nove izzive, ki zahtevajo prave rešitve. Te moramo skozi javno razpravo prenesti v trajne in smiselne spremembe. Hočemo Evropo, ki bo ves čas povečevala delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Slovenijo vidimo kot tisto državo EU, ki bo sposobna prehoda v celoti na obnovljive vire energije do leta 2050. Jedrska energija ni rešitev. To je nevarno in nepredvidljivo. Fukušima in Černobil so globalne katastrofe, ki se ne smejo ponoviti. Jedrska energija pušča zapuščino strupenih odpadkov za tisoče let .

Področje energetike lahko tudi v Sloveniji pomembno izkoristimo za proti krizne ukrepe z vlaganji v učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in nove zelene tehnologije (lastna proizvodnja tehnologij za rabo obnovljivih virov energije). Delovna mesta, ki smo jih izgubili v realnem gospodarstvu v sedanji finančni in gospodarski krizi, so nepovratno izgubljena. Energetika nam daje nove priložnost, saj EU namenja velika finančna sredstva za to področje.

Zeleni Slovenije na Ptuju

 

 

Zeleni Slovenije na Ptuju

 

 

 

 

 

 

 


Priloga
Zeleni Slovenije vprašujemo, imate dovolj krivic in pristojnosti brez odgovornosti

Komentarji