tem tednu se je v Sloveniji predstavilo novo gibanje, ki si je nadelo ime Povežimo Slovenijo. Ob predstavitvi so pojasnili, da »gre za gibanje, kjer je pot do cilja enako pomembna kot sam cilj. Pot do cilja je sodelovanje in povezovanje vseh dobro mislečih ljudi, ne glede na ideološke in druge razlike. Cilj pa je zmagati na volitvah in tako dobiti možnost delovati za tako Slovenijo, kakršno smo si ljudje zamišljali pred 30 leti in smo zato tudi množično odšli na plebiscit in se skoraj vsi opredelili za samostojno Slovenijo«.

Koordinatorka gibanja dr. Nada Pavšer je v predstavitvenem nagovoru spregovorila o viziji gibanja: »Po 30 letih od plebiscita, ko smo znali stopiti skupaj, da danes živimo v samostojni, svobodni državi Sloveniji, se moramo ponovno vprašati, kdo smo, kje smo in kam gremo.«

V pogovoru z njo smo poizvedeli več o njenem dosedanjem delu in tudi o samem gibanju.

Dr. Nada Pavšer, ste pobudnica in koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo. Ste tudi pobudnica in ustanoviteljica slovenske mreže ekošol. Kako bi sebe in svoje dosedanje delo na kratko opisali?

Na postojnski gimnaziji sem kot mlada profesorica svoj odnos do narave preko krožkov prenašala na mlade. Organizirala sem prve naravovarstvene raziskovalne tabore. Leta 1985 sem dobila prvo nagrado za mentorstvo in v tem okviru preživela teden dni na univerzi Norwich University v Angliji.

Leta 1996 me je mednarodna organizacija za okoljsko izobraževanje Foundation for Environmental Education (FEE) na predlog Društva za okoljsko izobraževanje Slovenije in Slovenskega ekološkega gibanja imenovala za nacionalno koordinatorko ekošol za Slovenijo. Z veliko truda in močne volje ob redni službi mi je uspelo pripraviti in uskladiti slovenski program Ekošola kot način življenja in ga z ustanovitvijo slovenske mreže ekošol razširiti, tako da je danes program ekošol v skoraj sleherni šoli.

Leta 2002 sem prejela častni znak svobode Republike Slovenije za zaslužno in zagnano delo z mladimi na področju varovanja okolja, leta 2010 pa mednarodno priznanje Energy Globe Award za trajnostni razvoj.

Zakaj ste se odločili za pobudo za oblikovanje gibanja Povežimo Slovenijo, ki naj bi s skupno listo nastopilo na naslednjih volitvah v Državni zbor v RS?

V življenju sem si nabrala številne izkušnje, tudi z dodatnim izobraževanjem in s koordiniranjem različnih interesov in pobud za kakovost življenja v naši lepi in naravno bogati državi Sloveniji. Predvsem na področju izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja. Izmed vseh pa lahko rečem, da je pobuda in koordiniranje gibanja Povežimo Slovenijo moj najljubši in najzahtevnejši izziv, ki sem ga v sebi na nek intuitivni način že dolgo čutila.

Ne nazadnje sem tudi kot občinska svetnica že drugi mandat blizu problemom, ki tarejo ljudi, in čutim, da si ljudje želijo dodano vrednost k obstoječi politiki, ki mnogokrat razdvaja, in ne povezuje. Na volitve želimo pripeljati predvsem vse tiste, ki so do sedaj ostajali doma. Še posebej pa želimo pritegniti mlade, ki so dejavni, imajo veliko ustvarjalne energije in kar kličejo po novih priložnostih in možnostih za svojo prihodnost, prihodnost svojih družin in skupnosti – prihodnost Slovenije.

Koga vse nagovarjate z vašo pobudo?

Nagovarjam vse tiste, ki so že do sedaj veliko prispevali pri razvoju Slovenije na različnih področjih in ki še naprej želijo prispevati na najrazličnejših področjih: od okolja, kmetijstva, gospodarstva, zdravja, znanosti, kulture, športa.

Povabljeni so vsi, ki so s svojimi dosežki prispevali k promociji in oblikovanju identitete naše države, pa tudi mladi in drugi, ki doslej širši javnosti niso bili poznani, imajo pa kaj pokazati, predvsem pa imajo voljo, da del svojega časa in energije prispevajo v skupno dobro z angažiranjem tudi v našem povezovalnem gibanju.

Kakšni so odzivi na predstavitev vaše pobude?

Odzivi so presegli moja najbolj optimistična pričakovanja. Zelo sem vesela, da so poleg Zelenih Slovenije vso svojo infrastrukturo in svoje druge možnosti dali na razpolago Slovenska ljudska stranka in Kanglerjeva NLS ter številne županske liste.

Poleg tega pa seveda številni predstavniki mladih, obrtnikov, kmetov, zdravnikov, upokojencev, glasbenikov, invalidov, športnikov … Iskreno pa povem, da sem bila prav šokirana ob informacijah, kakšne pritiske so doživljali in doživljajo nekateri izmed teh, ki so tudi javno podprli povezovalna prizadevanja.

Naj povem, da nismo nikjer in nikoli nikogar silili v kakršnokoli javno podporo našim povezovalnim prizadevanjem. Zato obžalujem, če so se bili zaradi različnih pritiskov nekateri posamezniki prisiljeni umakniti. Ponovno poudarjam, da so v gibanju Povežimo Slovenijo dobrodošli vsi, ki želijo prispevati v skupno dobro, ne glede na ideološko oz. politično pripadnost.

Pred dnevi ste se kljub temu opravičili posameznikom, če je kdo napačno razumel vaše povabilo k javni podpori vašim prizadevanjem. Zakaj?

Dopuščam možnost, da kdo res ni v celoti razumel našega sporočila in povabila k javni podpori. Zavedam se, da se nobena velika in pomembna stvar – gibanje Povežimo Slovenijo pa je velika in pomembna stvar – ne zgodi brez nasprotovanj in porodnih bolečin. Moj kolega svetnik mi je napisal: »Bolj ko vam bomo ljudje zaupali, bolj vas bodo [op. nasprotniki] napadali … ampak to bo zgolj znak, da ste na pravi poti!«

Zato naj se še enkrat zahvalim vsem tistim, ki so in še bodo podprli kakršnakoli prizadevanja za več sodelovanja in povezovanja v slovenski družbi. Dobrodošli vsi, ki podpirajo ne le prizadevanja v okviru gibanja Povežimo Slovenijo, ampak tudi kakršnekoli druge povezovalne aktivnosti. Še posebna zahvala pa gre vsem tistim, ki so kljub pritiskom, naj umaknejo svojo javno podporo, ostali trdni v zavedanju, da Slovenija res potrebuje več povezovanja in sodelovanja in nikakor ne vnaprejšnjega izključevanja. Za to se je vredno izpostaviti.

Povezujete zelo različne stranke, skupine in posameznike. Kako boste sploh lahko prišli do skupnega programa?

Prav zaradi različnih poudarkov, ki jih imajo posamezni člani in podporniki našega gibanja, smo se odločili, da je naš skupni program vsebina Ustave RS. To je temeljni akt, na katerem je utemeljena naša samostojna in neodvisna država Slovenija. V izvedbenem delu tega programa pa izpostavljamo zakonodajo in prakso uspešnih držav, še posebno Avstrije.

In za konec še morda, spoštovana ga. Pavšer, beseda o tem, kakšni bodo vaši naslednji koraki?

Že v dveh dneh po predstavitvi so nas poklicali predstavniki različnih državnih in regionalnih iniciativ, župani in državni svetniki in drugi posamezniki, ki se želijo vključiti ali pomagati gibanju. Vsi so dobrodošli. Že v kratkem pa bomo predstavili tudi prve konkretne primere, kakšna je avstrijska ureditev in izvedba na področju ekologije, kmetijstva in gospodarstva in kako bi to lahko prenesli tudi v Slovenijo.

Zeleni Slovenije in Stranka mladih – Zeleni Evrope smo že 9.4.2020 pozvali k varovanju najbolj ranljivih z besedami »Vse zelene stranke zato pozivamo ministra za zdravje, da TAKOJ odredi izredni nadzor striktnega spoštovanja vseh vladnih ukrepov v DSO s katerim se NEMUDOMA zajezi širjenje virusa in s tem bolezni COVID-19 med najranljivejšo skupino...«
V zadnjih tednih v Sloveniji žal beležimo eno najvišjih smrtnosti, če najvišjo na svetu in to ob enih izmed najbolj omejevalnih ukrepov v svetu. Ukrepi so prinesli žal zgolj negativne posledice omejitev, kar se pozna na gospodarstvu, šolstvu, medčloveškim odnosom in zdravju; povečujejo se psihične stiske, alkoholizem, šibi pa skrb za preventivo v zdravstvu in podobno.
Edini ukrep, ki smo ga v vseh zelenih strankah pozdravili, je bil poziv Predsednika vlade Republike Slovenije k množičnemu testiranju tudi v DSO, kamor bi morala biti usmerjena večina ukrepov, saj prav varovanci DSO predstavljajo največji delež med umrlimi in težko bolnimi. V kolikor stroka ne bi želela podpreti prizadevanj Predsednika Vlade k rešitvi najbolj ranljivih, želimo s to podporo hkrati pozvati Predsednika vlade k resnemu razmisleku o sestavi svetovalne skupine, katere ukrepi očitno niso obrodili pozitivnih sadov; so pa povzročili premnoge preglavice vsem državljanom Slovenije.
Predlagamo, da se s prenovljeno svetovalno skupino Vlada Republike Slovenije osredotoči na reševanje situacije v DSO in posveti preprečitvi vnosa virusa ter zaščiti ranljivih skupin.
Ob trenutnem trendu bomo v številu umrlih morda še v tem tednu presegli Švedsko, kjer niso omejili gospodarstva in prebivalstva, ampak se posvetili zaščiti najbolj ranljivih. Včerajšnje število umrlih na milijon prebivalcev je v Sloveniji 20 krat višje kot je na Švedskem (priloženi grafi s spletne strani https://www.worldometers.info/coronavirus/).
Zelene stranke tako podpiramo vlado Republike Slovenije pri vztrajanju na ukrepih usmerjenih v varovanje najbolj ranljivih in sprostitvi omejitev, ki uničujejo gospodarstvo, šolstvo, medčloveške odnose in dolgoročno tudi zdravje prebivalcev.

Dokument.pdf

Zeleni Slovenije in Stranka mladih Zeleni Evrope pozivamo, da vlada nemudoma, najkasneje pa do konca tedna sprejme naslednje nujne ukrepe, kot sledi:
1.) nujno se usposobi vseh 150 ventilatorjev, kupljenih med epidemijo, za pomoč pacientov s COVID-19.
2.) nujno se vzpostavi centralna bolnišnica za bolnike, ki potrebujejo intenzivno nego bolnikov s COVID-19.
3.) nujno se zagotovi potrebno osebje za delo z bolniki s COVID-19, tudi z zaposlitvijo zdravstvenega osebja iz tujine, kjer so COVID-19 uspešno premagali.
4.) nujno se zagotovi ustrezne bivanjske pogoje za premestitev okuženih starostnikov iz DSO, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, ki niso bolnišnice, kar zelo negativno vpliva na psihično počutje starostnikov, hkrati pa zasedajo prepotrebne postelje.
5.) nujno se pristopi k uporabi plazme prebolevnikov, ki jo sicer zbiramo že od avgusta, a je do sedaj še nismo uporabili za zdravljenje pacientov s COVID-19.
Po sprejetju teh petih nujnih ukrepih se ustrezno spremeni epidemiološki semafor na način, da se meja za oranžno območje prestavi na 35 oseb na intenzivni negi, za drugo stopnjo oranžnega dela na 60, za tretjo stopnjo na 80 in razglasitev epidemije pri 110 osebah na intenzivni negi. Z novimi 150 posteljami za intenzivno nego, bo razglasitev epidemije sicer pri trikratniku trenutne meje, a vendarle bi ob dodatnih 150 posteljah za intenzivno oskrbo to pomenilo 40 več prostih postelj, kot je današnja meja (danes je meja 50, ob dodatnih 150 posteljah pa bi meja 110 pomenila zasedenost zgolj 10 namesto trenutnih 50 postelj).
S takšnimi ukrepi bo tudi gospodarstvo normalno zaživelo, hkrati pa bi preprečili nadaljnje slabšanje zdravja in gibalnih sposobnosti otrok, katere so spomladanski ukrepi katastrofalno poslabšali.

Živali so bile od pradavnine naprej pomembne človekove spremljevalke – kot vir za preživetje, kot pomočnice pri delu ali kot družabnice. Svetovni dan živali smo uradno prvič praznovali leta 1931 v poklon pomembni vlogi živali v našem življenju in ljudem, ki so posvetili svoje življenje njihovi zaščiti in negi. Praznik nas opozarja, da bi moral svet postati boljši za vse živali.

Na Zemlji živi okoli dva milijona živalskih vrst, v Sloveniji okoli 15.000 do 20.000, od tega je 850 endemitov - živalskih vrst, ki živijo pretežno na ozemlju naše države. Slovenija velja za vročo točko biodiverzitete, saj po pestrosti živega sveta sodi med prvih pet držav v Evropi, navaja Statistični urad.

Zeleni Slovenije so predsedniku Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), Generalnemu sekretariatu vlade ter ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku posredovali peticijo za uresničitev pravice do pitne vode »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«, ki so jo vložili v Državni zbor Republike Slovenije 15. 7. 2020. Zeleni Slovenije navajajo, da se je pod peticijo podpisalo preko 5000 državljank in državljanov. Zeleni Slovenije so se ob svetovnem dnevu Zemlje odločili, da ga posvetijo vodi.

Pričakovali so, da bo dopolnitev ustave postavila temelj doslednejšemu izvrševanju človekove pravice do pitne vode prek uskladitve zakonodaje. Nasprotno pa je stanje na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo zaskrbljujoče. Peticija je tudi odziv na zahteve »mednarodnih fiskalnih pritiskov, ki si želijo privatizacije vodnih virov«.

Opozarjajo na problematiko prevzemanja nadzora in izkoriščanja javnih vodovodov s strani zasebnih podjetij, vodne izgube, da so bila evropska sredstva premalo izkoriščena za te namene, da so vodovodi slabo vzdrževani, pomanjkanja nadzora nad ustrezno kakovostjo pitne vode iz zasebnih vodovodov, zdravstveno oporečnost pitne vode glede na rezultate zdravstvenega inšpektorata, da je v slabem stanju 62 od skupno 155 rek ter trije od 21 podzemnih vodnih virov. Velik problem po njihovem mnenju predstavlja vojaška dejavnost DPN OSVAD strelišče Poček, ki ogroža pitno vodo za 300000 prebivalcev Notranjske in Primorske.

Odgovor je v prilogi.

Odgovor ministra v zvezi s Peticijo Zelenih Slovenije »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«

Zeleni smo se ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje odločili, da ga posvetimo vodi. Z veliko medijske pozornosti in podpore je bil konec leta 2016 v ustavo dodan 70.a člen, ki je izrecno zapisal pravico do pitne vode za vse državljane Slovenije.

Zainteresirana strokovna javnost je upravičeno pričakovala, da bo dopolnitev ustave postavila temelj doslednejšemu izvrševanju človekove pravice do pitne vode in spodbudila potrebne spremembe na zakonodajnem področju. Ustavni zakon o pravici do pitne vode v II. razdelku določa, da je treba zakone, ki urejajo vsebine iz 70.a člena URS, uskladiti z ustavnim zakonom v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. Ti roki so krepko potekli.

Zeleni Slovenije ugotavljamo, da je bila to gesta vladajočih, ki pa ni imela resnih ambicij to uveljaviti tudi v praksi, saj se vse do danes ni spremenilo nič. Celo nasprotno, ugotavljamo, da je stanje na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo zaskrbljujoče. Peticija je tudi odziv na zahteve "mednarodnih fiskalnih pritiskov", ki si želijo privatizacije naravnih, še posebej pa vodnih virov.

Naravni viri pitne vode so tisti, za katere finančni analitiki ocenjujejo, da bodo v prihodnosti najbolj dobičkonosni. Zato svetovne korporacije kupujejo kmetijska zemljišča in vodne vire. Izkušnje držav, kjer so nadzor in izkoriščanje javnih vodovodov prevzela zasebna podjetja, so negativne. V teh državah se je izgubil nadzor javnosti, voda se je podražila, dobiček podjetij, ki so upravljala z vodovodi pa je zrasel.

Tisto, kar posebej izpostavljamo kot pereč problem in bi nas moralo zelo skrbeti, so vodne izgube v vodovodnem omrežju zaradi dotrajanosti infrastrukture. Te izgube predstavljajo kar tretjino načrpane vode, s katero bi sicer lahko dodatno oskrbeli 800 000 ljudi na letni ravni. Slovenija je do danes premalo izkoristila priložnosti, ki se ponujajo v evropskih finančnih sredstvih za te namene.

Stanje vodovodne infrastrukture danes predstavlja razvojni problem države, saj je le-ta stara in dotrajana. Zraven vodnih izgub to povzroča tudi različne vrste onesnaženja. Prav zaradi slabo vzdrževanih vodovodov zdravstveno oporečno vodo v Sloveniji pije 30 000 ljudi, kažejo rezultati nadzorov zdravstvenega inšpektorata, ki jih je zbral portal Pod črto. Medtem, ko je za večino prebivalstva dobro poskrbljeno, pa za del prebivalstva to ne velja. 140 000 Slovencev namreč pije vodo iz lastnih zajetij, za to vodo pa ni podatkov, ali je kakovostno ustrezna ali ne.

Delegacijo Zelenih so sestavljali Andrej Čuš, dr. Nada Pavšer in Nejc Škof.

Peticija bo po besedah predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča posredovana Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter drugim delovnim telesom. Predsednik bo z vsebino peticije seznanil tudi člane Kolegija predsednika Državnega zbora.  

Slika 1 DZ

Stran 1 od 5

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017