Zeleni Slovenije in Stranka mladih – Zeleni Evrope smo že 9.4.2020 pozvali k varovanju najbolj ranljivih z besedami »Vse zelene stranke zato pozivamo ministra za zdravje, da TAKOJ odredi izredni nadzor striktnega spoštovanja vseh vladnih ukrepov v DSO s katerim se NEMUDOMA zajezi širjenje virusa in s tem bolezni COVID-19 med najranljivejšo skupino...«
V zadnjih tednih v Sloveniji žal beležimo eno najvišjih smrtnosti, če najvišjo na svetu in to ob enih izmed najbolj omejevalnih ukrepov v svetu. Ukrepi so prinesli žal zgolj negativne posledice omejitev, kar se pozna na gospodarstvu, šolstvu, medčloveškim odnosom in zdravju; povečujejo se psihične stiske, alkoholizem, šibi pa skrb za preventivo v zdravstvu in podobno.
Edini ukrep, ki smo ga v vseh zelenih strankah pozdravili, je bil poziv Predsednika vlade Republike Slovenije k množičnemu testiranju tudi v DSO, kamor bi morala biti usmerjena večina ukrepov, saj prav varovanci DSO predstavljajo največji delež med umrlimi in težko bolnimi. V kolikor stroka ne bi želela podpreti prizadevanj Predsednika Vlade k rešitvi najbolj ranljivih, želimo s to podporo hkrati pozvati Predsednika vlade k resnemu razmisleku o sestavi svetovalne skupine, katere ukrepi očitno niso obrodili pozitivnih sadov; so pa povzročili premnoge preglavice vsem državljanom Slovenije.
Predlagamo, da se s prenovljeno svetovalno skupino Vlada Republike Slovenije osredotoči na reševanje situacije v DSO in posveti preprečitvi vnosa virusa ter zaščiti ranljivih skupin.
Ob trenutnem trendu bomo v številu umrlih morda še v tem tednu presegli Švedsko, kjer niso omejili gospodarstva in prebivalstva, ampak se posvetili zaščiti najbolj ranljivih. Včerajšnje število umrlih na milijon prebivalcev je v Sloveniji 20 krat višje kot je na Švedskem (priloženi grafi s spletne strani https://www.worldometers.info/coronavirus/).
Zelene stranke tako podpiramo vlado Republike Slovenije pri vztrajanju na ukrepih usmerjenih v varovanje najbolj ranljivih in sprostitvi omejitev, ki uničujejo gospodarstvo, šolstvo, medčloveške odnose in dolgoročno tudi zdravje prebivalcev.

Dokument.pdf

Zeleni Slovenije in Stranka mladih Zeleni Evrope pozivamo, da vlada nemudoma, najkasneje pa do konca tedna sprejme naslednje nujne ukrepe, kot sledi:
1.) nujno se usposobi vseh 150 ventilatorjev, kupljenih med epidemijo, za pomoč pacientov s COVID-19.
2.) nujno se vzpostavi centralna bolnišnica za bolnike, ki potrebujejo intenzivno nego bolnikov s COVID-19.
3.) nujno se zagotovi potrebno osebje za delo z bolniki s COVID-19, tudi z zaposlitvijo zdravstvenega osebja iz tujine, kjer so COVID-19 uspešno premagali.
4.) nujno se zagotovi ustrezne bivanjske pogoje za premestitev okuženih starostnikov iz DSO, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, ki niso bolnišnice, kar zelo negativno vpliva na psihično počutje starostnikov, hkrati pa zasedajo prepotrebne postelje.
5.) nujno se pristopi k uporabi plazme prebolevnikov, ki jo sicer zbiramo že od avgusta, a je do sedaj še nismo uporabili za zdravljenje pacientov s COVID-19.
Po sprejetju teh petih nujnih ukrepih se ustrezno spremeni epidemiološki semafor na način, da se meja za oranžno območje prestavi na 35 oseb na intenzivni negi, za drugo stopnjo oranžnega dela na 60, za tretjo stopnjo na 80 in razglasitev epidemije pri 110 osebah na intenzivni negi. Z novimi 150 posteljami za intenzivno nego, bo razglasitev epidemije sicer pri trikratniku trenutne meje, a vendarle bi ob dodatnih 150 posteljah za intenzivno oskrbo to pomenilo 40 več prostih postelj, kot je današnja meja (danes je meja 50, ob dodatnih 150 posteljah pa bi meja 110 pomenila zasedenost zgolj 10 namesto trenutnih 50 postelj).
S takšnimi ukrepi bo tudi gospodarstvo normalno zaživelo, hkrati pa bi preprečili nadaljnje slabšanje zdravja in gibalnih sposobnosti otrok, katere so spomladanski ukrepi katastrofalno poslabšali.

Živali so bile od pradavnine naprej pomembne človekove spremljevalke – kot vir za preživetje, kot pomočnice pri delu ali kot družabnice. Svetovni dan živali smo uradno prvič praznovali leta 1931 v poklon pomembni vlogi živali v našem življenju in ljudem, ki so posvetili svoje življenje njihovi zaščiti in negi. Praznik nas opozarja, da bi moral svet postati boljši za vse živali.

Na Zemlji živi okoli dva milijona živalskih vrst, v Sloveniji okoli 15.000 do 20.000, od tega je 850 endemitov - živalskih vrst, ki živijo pretežno na ozemlju naše države. Slovenija velja za vročo točko biodiverzitete, saj po pestrosti živega sveta sodi med prvih pet držav v Evropi, navaja Statistični urad.

Zeleni Slovenije so predsedniku Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), Generalnemu sekretariatu vlade ter ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku posredovali peticijo za uresničitev pravice do pitne vode »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«, ki so jo vložili v Državni zbor Republike Slovenije 15. 7. 2020. Zeleni Slovenije navajajo, da se je pod peticijo podpisalo preko 5000 državljank in državljanov. Zeleni Slovenije so se ob svetovnem dnevu Zemlje odločili, da ga posvetijo vodi.

Pričakovali so, da bo dopolnitev ustave postavila temelj doslednejšemu izvrševanju človekove pravice do pitne vode prek uskladitve zakonodaje. Nasprotno pa je stanje na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo zaskrbljujoče. Peticija je tudi odziv na zahteve »mednarodnih fiskalnih pritiskov, ki si želijo privatizacije vodnih virov«.

Opozarjajo na problematiko prevzemanja nadzora in izkoriščanja javnih vodovodov s strani zasebnih podjetij, vodne izgube, da so bila evropska sredstva premalo izkoriščena za te namene, da so vodovodi slabo vzdrževani, pomanjkanja nadzora nad ustrezno kakovostjo pitne vode iz zasebnih vodovodov, zdravstveno oporečnost pitne vode glede na rezultate zdravstvenega inšpektorata, da je v slabem stanju 62 od skupno 155 rek ter trije od 21 podzemnih vodnih virov. Velik problem po njihovem mnenju predstavlja vojaška dejavnost DPN OSVAD strelišče Poček, ki ogroža pitno vodo za 300000 prebivalcev Notranjske in Primorske.

Odgovor je v prilogi.

Odgovor ministra v zvezi s Peticijo Zelenih Slovenije »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«

Zeleni smo se ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje odločili, da ga posvetimo vodi. Z veliko medijske pozornosti in podpore je bil konec leta 2016 v ustavo dodan 70.a člen, ki je izrecno zapisal pravico do pitne vode za vse državljane Slovenije.

Zainteresirana strokovna javnost je upravičeno pričakovala, da bo dopolnitev ustave postavila temelj doslednejšemu izvrševanju človekove pravice do pitne vode in spodbudila potrebne spremembe na zakonodajnem področju. Ustavni zakon o pravici do pitne vode v II. razdelku določa, da je treba zakone, ki urejajo vsebine iz 70.a člena URS, uskladiti z ustavnim zakonom v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. Ti roki so krepko potekli.

Zeleni Slovenije ugotavljamo, da je bila to gesta vladajočih, ki pa ni imela resnih ambicij to uveljaviti tudi v praksi, saj se vse do danes ni spremenilo nič. Celo nasprotno, ugotavljamo, da je stanje na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo zaskrbljujoče. Peticija je tudi odziv na zahteve "mednarodnih fiskalnih pritiskov", ki si želijo privatizacije naravnih, še posebej pa vodnih virov.

Naravni viri pitne vode so tisti, za katere finančni analitiki ocenjujejo, da bodo v prihodnosti najbolj dobičkonosni. Zato svetovne korporacije kupujejo kmetijska zemljišča in vodne vire. Izkušnje držav, kjer so nadzor in izkoriščanje javnih vodovodov prevzela zasebna podjetja, so negativne. V teh državah se je izgubil nadzor javnosti, voda se je podražila, dobiček podjetij, ki so upravljala z vodovodi pa je zrasel.

Tisto, kar posebej izpostavljamo kot pereč problem in bi nas moralo zelo skrbeti, so vodne izgube v vodovodnem omrežju zaradi dotrajanosti infrastrukture. Te izgube predstavljajo kar tretjino načrpane vode, s katero bi sicer lahko dodatno oskrbeli 800 000 ljudi na letni ravni. Slovenija je do danes premalo izkoristila priložnosti, ki se ponujajo v evropskih finančnih sredstvih za te namene.

Stanje vodovodne infrastrukture danes predstavlja razvojni problem države, saj je le-ta stara in dotrajana. Zraven vodnih izgub to povzroča tudi različne vrste onesnaženja. Prav zaradi slabo vzdrževanih vodovodov zdravstveno oporečno vodo v Sloveniji pije 30 000 ljudi, kažejo rezultati nadzorov zdravstvenega inšpektorata, ki jih je zbral portal Pod črto. Medtem, ko je za večino prebivalstva dobro poskrbljeno, pa za del prebivalstva to ne velja. 140 000 Slovencev namreč pije vodo iz lastnih zajetij, za to vodo pa ni podatkov, ali je kakovostno ustrezna ali ne.

Delegacijo Zelenih so sestavljali Andrej Čuš, dr. Nada Pavšer in Nejc Škof.

Peticija bo po besedah predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča posredovana Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter drugim delovnim telesom. Predsednik bo z vsebino peticije seznanil tudi člane Kolegija predsednika Državnega zbora.  

Slika 1 DZ

Ljubljana, 11. junija - Stranki Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope sta danes na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo določb novele zakona o ohranjanju narave. Ta novela omejuje sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih, pobudniki presoje pa so prepričani, da je postavljanje administrativnih pogojev nesmiselno.

V pobudi za oceno ustavnosti stranki izpodbijata tretji člen, ki določa dodatne pogoje za pridobitev oziroma ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Posledično je sporen tudi četrti člen, so pojasnili.
Sprememba zakona se v ničemer ne dotika kakovosti dela nevladnih organizacij, ampak zgolj administrativno in številčno omejuje tiste, ki smejo sodelovati in dobiti status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, je poudaril Igor Jurišič iz Stranke mladih - Zeleni Evrope.

Pogoji tako po njegovih besedah nikakor ne pripomorejo k ohranjanju okolja. Nasprotno se lahko strokovnost celo omejuje, je izpostavil primer imunologov, ki jih je v Sloveniji okoli 30 in zato tudi v primeru, da bi ustanovili društvo, v postopkih brez pomoči laikov ne bi mogli sodelovati, saj novela za pogoj postavlja 50 članov.

"Največji nesmisel pa je, da status v javnem interesu tako ali tako podeljuje okoljsko ministrstvo," je poudaril Jurišič. Če torej neka organizacija ne izpolnjuje vsebinskih pogojev za tako delovanje, ji ministrstvo takega statusa pač ne podeli. Administrativni pogoji, kot jih prinaša novela, pa so nesmiselni.

"Strinjali bi se, če bi ministrstvo zadevo urejalo po področjih ali regijsko. Denimo če društvo za zaščito želv v Ankaranu ne bi smelo vložiti ugovora na izgradnjo rova v Velenjskem rudniku ... Postavljanje administrativnih ovir pa je popolnoma nesmiselno in, prepričan sem, tudi neustavno," je še ocenil.

"Moramo se vprašati, kdo si želi na račun okolja in narave bogateti," pa je dejal predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš. Pobudniki želijo, da se o ustavnosti novele čim prej odloči, nato pa naj se v Sloveniji nadaljujejo pogovori o okoljski zakonodaji, "ki bo šla v smeri zaščite okolja in vodnih virov, ne pa da bodo politika in multinacionalke pod pretvezo ustvarjanja konfliktov in izrednih razmer polnili žepe na račun okolja in narave", je še dejal Čuš.

Ustavno presojo sta sicer stranki vložili na 31. obletnico ustanovitve Zelenih. Čuš je poudaril, da nadaljujejo priprave na volitve, bodisi predčasne ali redne. "Delamo na programu, na terenu, na okrajih, da nas kaj ne preseneti," je pojasnil.

Glede protivladnih protestov pa je Jurišič dejal, da so na zadevo, ki se jim zdi kritična, z današnjim dejanjem vplivali na svoj način. "Protesti so stvar civilne iniciative, politične stranke pa na napake opozarjamo po poti, ki so zapisane v ustavi," je dejal.

Novela zakona o ohranjanju narave različne pogoje za nevladne organizacije s statusom, da delujejo v javnem interesu, za sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih. Ti pogoji so postavljeni glede na njihovo
pravnoorganizacijsko obliko. Za društva tako velja, da morajo imeti najmanj 50 aktivnih članov, zavod mora imeti zaposleni najmanj dve osebi s polnim delovnim časom, šesto stopnjo izobrazbe in dvema letoma delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave, ustanova pa najmanj 10.000 evrov premoženja.
Izjemoma je omogočeno nevladnim organizacijam, ki ne izpolnjujejo na novo predlaganih pogojev, da vseeno pridobijo status, če imajo sklenjeno koncesijo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja ali upravljanja z naravnimi viri, pogodbo o upravljanju zavarovanih območij ali

Stran 1 od 5

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017