Stališče Zelenih Slovenije o tehnologiji 5G: Gospod minister, ne pozabite na previdnostni princip!

Zeleni Slovenije se vedno postavimo na stran ljudi in okolja. Tudi pri vse več razpravah o omrežju 5G v Sloveniji je prav, da si nalijemo čistega vina.
Zeleni Slovenije smo v preteklosti pozdravili potezo ministra za javno upravo, Rudija Medveda, ki je pri vpeljavi omrežja 5G v Sloveniji sprožil široko javno razpravo. Hkrati s tem, je uveljavil previdnosti princip in zadeve ustavil.
Kljub prednostim, ki jih ta tehnologija prinaša, moramo upoštevati previdnostni princip glede 5G ŠE NAPREJ, glede na možnost, da omrežje povzroča sevanje, ki je lahko odgovorno za vrsto bolezni.

Francoska zdravstvena in okoljska agencija (ANSES) je leta 2016 ugotovila, da lahko radijske frekvence tehnologije, kot je 5G, pri določenih ljudeh povzročajo težave s pomnjenjem, pozornostjo in koordinacijo. Iz Švice so poročali, da se pojavljajo povezave med nevro razvojnimi ali vedenjskimi motnjami pri otrocih in izpostavljenostjo brezžičnim napravam. Visoka izpostavljenost lahko povzroči strukturne in funkcionalne spremembe v možganih, povezane z vedenjem.
Pomemben vidik, ki pa je povsem prezrt, je tudi informiranje javnosti. Zeleni Slovenije opozarjamo, da se mora javnost obveščati o vsem dogajanju, povezanem s tem, hkrati pa bi morali tudi sami pristopiti k raziskavam, ki bi preučile delovanje 5G omrežij.
Žalosti nas, da mnogi v želji po nenehnem napredku in razvoju pozabijo na Ustavo Republike Slovenije, ki jasno govori, da ima vsak pravico do zdravega življenjskega okolja. Vsi razumemo razvoj, a prav zadnji dogodki v svetu nas opozarjajo, da je potrebno razvoj graditi trajnostno.
Zato Zeleni Slovenije tehnologije 5G kot takšne ne podpiramo, hkrati pa pozivamo novega ministra za javno upravo, Boštjana Koritnika, da še naprej nadaljuje delo svojega predhodnika in uveljavi previdnostni princip.

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017