Odgovor Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s Peticijo Zelenih Slovenije »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«

Zeleni Slovenije so predsedniku Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), Generalnemu sekretariatu vlade ter ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku posredovali peticijo za uresničitev pravice do pitne vode »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«, ki so jo vložili v Državni zbor Republike Slovenije 15. 7. 2020. Zeleni Slovenije navajajo, da se je pod peticijo podpisalo preko 5000 državljank in državljanov. Zeleni Slovenije so se ob svetovnem dnevu Zemlje odločili, da ga posvetijo vodi.

Pričakovali so, da bo dopolnitev ustave postavila temelj doslednejšemu izvrševanju človekove pravice do pitne vode prek uskladitve zakonodaje. Nasprotno pa je stanje na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo zaskrbljujoče. Peticija je tudi odziv na zahteve »mednarodnih fiskalnih pritiskov, ki si želijo privatizacije vodnih virov«.

Opozarjajo na problematiko prevzemanja nadzora in izkoriščanja javnih vodovodov s strani zasebnih podjetij, vodne izgube, da so bila evropska sredstva premalo izkoriščena za te namene, da so vodovodi slabo vzdrževani, pomanjkanja nadzora nad ustrezno kakovostjo pitne vode iz zasebnih vodovodov, zdravstveno oporečnost pitne vode glede na rezultate zdravstvenega inšpektorata, da je v slabem stanju 62 od skupno 155 rek ter trije od 21 podzemnih vodnih virov. Velik problem po njihovem mnenju predstavlja vojaška dejavnost DPN OSVAD strelišče Poček, ki ogroža pitno vodo za 300000 prebivalcev Notranjske in Primorske.

Odgovor je v prilogi.

Odgovor ministra v zvezi s Peticijo Zelenih Slovenije »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017