Zeleni Slovenije zadovoljni nad umikom člena, ki bi dopuščal gradnjo nevarnih objektov na vodovarstvenih območjih

Danes bo Državni zbor glasoval o noveli Zakona o vodah, ki je v zadnjih dneh vzbudil veliko zanimanja zainteresirane javnosti in medijev. Zeleni Slovenije smo zadovoljni nad dejstvom, da je Vlada RS, v kateri je tudi Andrej Čuš, predsednik Zelenih in državni sekretar na MGRT za področje zelenega gospodarstva, umaknila 4. člen novele Zakona o vodah.
Ta člen bi omogočil gradnjo objektov in naprav, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenem območju, na kar Zeleni Slovenije ne pristajamo. Zavedamo se, da imamo v Sloveniji veliko objektov, ki so bili zgrajeni na vodovarstvenih območjih v preteklosti in ravno zaradi tega bomo tudi znotraj Vlade vložili napore, da se besedilo zakonodaje v osnovnem Zakonu o vodah v prihodnje uskladi v smeri zaščite vodovarstvenih območij. O tem bomo v prihodnjih tednih vzpostavili tudi dialog s civilno družbo, pravno stroko in drugo zainteresirano javnostjo.
Razumemo pomisleke in zahteve glede zaščite priobalnih pasov, a hkrati smo bili v postopku seznanjeni, da se s tem členom gre nasproti številnim občinam in društvom, ki si želijo razvoja športno-rekreacijskih površin, kar pa ne pomeni, da se bi gradilo hotele, trgovske centre, saj to ni infrastruktura za javno dobro. Hkrati pa omenjeni člen pomeni sedaj napredek, saj je bila dosedaj možna gradnja vseh objektov na priobalnih pasovih, zdaj pa se ta pravica krči, saj bodo dovoljeni samo objekti javne rabe. To pomeni, da različne vile, hoteli, stanovanjska naselja, parkirišča, odpadejo. Do zdaj bi se recimo lahko gradile, kar potrjujejo tudi na Direkciji za vode, kjer imajo veliko takšnih vlog.
Zeleni Slovenije bomo svoje delo na zaščiti vode nadaljevali tudi z željo po uresničitvi ustavne pravice do čiste pitne vode za vsakega - o tem so veliko govorili tako levi in desni, pa do danes naredili bore malo. Zeleni Slovenije bomo. Pozdravljamo pa prvotni namen zakona,
katerega namen je zagotoviti več sredstev za protipoplavno zaščito v Sloveniji.

Zeleni Slovenije smo že v prvih dneh dela dokazali, da smo slišani in da smo zeleni korektiv te Vlade.

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017