V prihodnje moramo torej predvsem okrepiti zavedanje, da se lesna industrija ne konča pri deskah

Najnovejši podatki kažejo, da je lesna industrija, po pozitivnih trendih rasti od leta 2015 naprej, dobro prestala tudi leto 2020. V primerjavi z letom 2019 se je dodana vrednost na zaposlenega povečala za 5%, za 1% se je povečalo število podjetij, v enakem odstotku pa se je povečal tudi neto čisti dobiček podjetij.
K nadaljnji rasti lesne industrije bo prispevala tudi pravkar spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju. Na pobudo našega ministrstva je sedaj za stavbe splošnega družbenega pomena ponovno obvezna vgradnja najmanj 30% lesa v celotni prostornini vgrajenih materialov, med predmete javnega naročanja pa nam je uspelo umestiti tudi lesene protihrupne ograje in stavbno pohištvo.
Z vidika prepoznavanja okoljevarstvenih prednosti rabe lesa, bo lesna industrija veliko pridobila tudi preko novega zakonodajnega svežnja ukrepov, t.i. Fit for 55, ki zasleduje cilj znižanja izpustov za najmanj 55% do leta 2030.

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017