Zeleni Slovenije se vedno postavimo na stran ljudi in okolja. Tudi pri vse več razpravah o omrežju 5G v Sloveniji je prav, da si nalijemo čistega vina.
Zeleni Slovenije smo v preteklosti pozdravili potezo ministra za javno upravo, Rudija Medveda, ki je pri vpeljavi omrežja 5G v Sloveniji sprožil široko javno razpravo. Hkrati s tem, je uveljavil previdnosti princip in zadeve ustavil.
Kljub prednostim, ki jih ta tehnologija prinaša, moramo upoštevati previdnostni princip glede 5G ŠE NAPREJ, glede na možnost, da omrežje povzroča sevanje, ki je lahko odgovorno za vrsto bolezni.

Spoštovani,
Na terenu se opažajo nekatere škodljive odločitve Vlade RS, katere je potrebno odpraviti oz. popraviti.
Najbolj nas je danes osupnila razlaga, zakaj slovenske vrtnarije lahko prodajajo sadike zelenjave, sadike cvetja pa ne. Vlada dovoli velikim tujim korporacijam, da v trgovinah prodajajo sadike cvetja, slovenske proizvajalce pa bodo spravili na kolena.
Od Vlade pričakujemo, da bo to škodljivo odločitev čim prej popravila. Pa toliko je govora o domačem in samooskrbi.
NOVE INFORMACIJE: Zeleni Slovenije smo na Kabinet predsednika Vlade RS podali tudi konkreten predlog, s katerim se omenjeno težavo rešuje!

Zeleni Slovenije

Rast prebivalstva in predelava hrane povečujeta tudi porabo vode. Projekcije kažejo, da se bodo pritiski še intenzivirali, to bo povzročilo dodatno porabo vode.
Da bo Slovenija tudi v praksi in ne samo na deklarativni ravni izpolnjevala leta 2010 sprejeto resolucijo generalne skupščine ZN o človekovi pravici do vode in sanitarij, mora vzpostaviti učinkovit sistem nadzora nad izvajanjem javne službe oskrbe s pitno vodo, stanjem vodovodne infrastrukture, nadzor nad stanjem vodnih virov v celotni Sloveniji, vsebino koncesijskih aktov in drugo.
Vsak dan se moramo vprašati, kakšno vodo pijemo v Sloveniji!

Zeleni Slovenije smo v nedeljo, 15.3.2020 zvečer na Vlado Republike Slovenije naslovili dopis, katerega objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani,
Zeleni Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo širjenje koronavirusa doma in v tujini. Že danes je jasno, da bo svet po koncu epedimije drugačen, kot je bil pred tem.
Namen našega pisanja ni pridobivanje političnih točk, ampak izraziti nekatere pomisleke ter zahteve državljank in državljanov, ki so se v teh časih obrnili na nas, ob tem pa imajo občutek, da se je na omenjenih področjih (zaenkrat) storilo premalo.
1. Zahtevamo, da se zaščiti vse delavce v starostni skupini nad 50 let ter delavce z resnimi zdravstvenimi stanji. Med njimi je ogromno trgovcev, delavcev v industriji, na poštah in bankah. Hkrati pa razumemo zaskrbljene delavce, ki si želijo enakopravnejše obravnave.
2. Zahtevamo, da se vsem zaposlenim zagotovo ustrezno zaščitno opremo, delavce pa primerno stimulira.
3. Opozarjamo na slab položaj prekarcev tj, samozaposlenih, katerih je v Sloveniji 119 000. Mnogi se bodo v kratkem soočili z veliko eksistenčno krizo, saj se odpoveduje delo, dogodke in storitve, predvidene v marcu, aprilu in maju, sami pa niso deležni zaščite, kot delavci, zaposleni po pogodbah za določen in nedoločen čas.
4. Ne strinjamo se s spremembami glede testiranja, menimo, da bi moralo biti v interesu testirati čim več ter vse sumljive primere, saj je virus nepredvidljiv, hkrati pa bomo z večjim testiranjem delovali preventivno in preprečili širjenje virusa. Takšna so tudi priporočila WHO.
Trenutno ni časa za politična obračunavanja na relacijah naši-vaši ali levi-desni, čas je, da delamo skupaj. Pripravljeni smo pomagati po naših najboljših močeh.

Lep pozdrav,
Andrej Čuš, predsednik Zelenih Slovenije

Objavljamo intervju s predsednikom programskega sveta Zelenih, dr. Gorazdom Pretnarjem, objavljenega 4.3.2020 v Slovenskih novicah.
Mikrobiolog dr. Gorazd Pretnar, priznani strokovnjak iz koprske enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je zadnji teden eden od najbolj zasedenih ljudi, in sicer zaradi ozaveščanja in opozarjanja ob izbruhu smrtonosnega koronavirusa covid-19 na Kitajskem, ki pa že seje smrt po Evropi.
Opozarjal je vlado ter vse za to pristojne, naj nemudoma poskrbijo za zaščito prebivalstva in sprejmejo ukrepe.

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Letošnji Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih nas poziva k ohranjanju celovitosti življenja na Zemlji, vse vrste prosto živečih živali in rastlin, ki so del biotske raznovrstnosti in hkrati ključnega pomena za preživetje ljudi. Poudarja tudi pomen trajnostne rabe naravnih virov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017