Predsednik Andrej Čuš se je srečal z Bojanom Goljevščkom, kjer je tekel govor o poklicnih boleznih, sindikalizmu in ignoranci politike.
Sindikati že od leta 1991 opozarjajo vsakokratno vlado, da že od leta 1990 ni določen postopek za verifikacijo poklicnih bolezni, zaradi česar so kršene pravice slovenskih delavcev, ki ne morejo uveljaviti pravic, ki jim jih zagotavljajo predpisi o invalidskem in zdravstvenem zavarovanju poškodb pri delu in poklicnih bolezni.
Edina izjema so poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, za katere je postopek verifikacije določen v Zakonu o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA, UL RS 38/2006). V Sloveniji se zato priznava praktično izključno poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu.

Spoštovani,
Svetovno zeleno gibanje je pognalo korenine tudi na naših tleh in tako smo v Mostecu pri Ljubljani 11. junija 1989 ustanovili Zelene Slovenije kot stranko, ki se je takoj aktivno vključila v aktualno politično življenje Slovenije. Nastali smo torej v času, ko so nastale tudi druge demokratične stranke, ki so se udeležile prvih demokratičnih volitev 1990. Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 nas je podprla desetina Slovencev in Slovenk ter državljanov in državljank Slovenije.

Kmalu se bo začel shod v Kanalu ob Soči. Zeleni Slovenije podpiramo prizadevanja občank in občanov po čistem in zdravem okolju ter smo jim na voljo za vso morebitno podporo.

8. februar je slovenski kulturni praznik - v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, ga imenujemo tudi Prešernov dan. Želimo vam lepo preživet dan in da bi skupaj skrbeli za slovensko besedo, jezik ter kulturo in to tudi ohranjali.

Stran 4 od 4

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017