Po sprejetju Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E), EPA 1001-VIII v Državnem zboru v sredo 27.5.220, ki nesorazmerno posega v pravice okoljskih nevladnih organizacij, smo se Zeleni Slovenije in Stranka mladih – Zeleni Evrope odločili, da zavarujemo Zeleno Slovenijo z vložitvijo presoje zakona na ustavnem sodišču.
Zakon, kot je bil sprejet, je po našem trdnem prepričanju v nasprotju z 72. Členom Ustave Republike Slovenije, kjer je med drugim zapisano »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.«
V pobudi za oceno ustavnosti bomo izpodbijali 3. (in posledično 4. člen), ki določa dodatne pogoje za pridobitev oziroma ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave.
Zakon namreč v svojem 3. členu dodaja pogoje za pridobitev oziroma ohranitev statusa organizacije na področju varovanja narave v javnem interesu. V javnosti je bil kot razlog večkrat omenjena možnost zastopanja interesov ohranjanja narave v upravnih in sodnih postopkih.
Po našem trdnem prepričanju dodatni pogoji v ničemer ne doprinesejo h kakovosti, določeni pa lahko na strokovnost posameznih organizacij delujejo celo negativno. Dodatno pa zapisani pogoji onemogočajo financiranje organizacij z namenitvijo 0,5% dohodnine, kar lahko ima za posledico slabše delovanje ali celo propad določenih organizacij, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja.
V pobudi za oceno ustavnosti smo kot razlog, s katerim utemeljujemo neskladje navedli:
Nevladne organizacije na področju ohranjanja okolja niso zgolj množične, ampak tudi organizacije, ki združujejo manjše število strokovnjakov s področja okoljevarstva. Spremembe zakona, ki omejujejo nevladne organizacije so bile očitno predlagane z razlogom, da se le te izključi iz soodločanja v imenu ohranjanja narave v javnih postopkih in zadevah. Konkretno so sporne točke 2-4, kot sledi:
Točka 2 določa množičnost kot pogoj za pridobitev oziroma ohranitev statusa. Pogoj je absolutno nesorazmeren, saj množičnost ne narekuje strokovnosti; v določenih primerih pa lahko celo negativno vpliva na strokovnost organizacije, še posebej, če društvo združuje strokovnjake, ki jih je v Sloveniji zgolj nekaj in bi s članstvom nad 50 oseb postali manjšina v društvu.
Točka 3 določa število zaposlenih, čeprav lahko v zavodih posamezniki delujejo tudi prostovoljno ali pa na podlagi drugačne pogodbe, kot je pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas. V kolikor bi bil pogoja o izkušnjah na področju ohranjanja narave še smiseln, zahteva po zaposlitvi dveh oseb za polni delovni čas predstavlja nesorazmerno omejevanje zavoda.
Točka 4 omejuje ustanove s finančnimi oziroma materialnimi sredstvi v višini najmanj 10.000 EUR, kar je popolnoma nesmiselno in v ničemer ne odraža strokovnosti in upravičenosti takšne ustanove za delovanje v javnem interesu.
Dodatno je treba upoštevati dejstvo, da je MOP tisto, ki odloča o statusu in sicer na osnovi njihovega preteklega delovanja in načrtovanega delovanja v prihodnje.  Organizacije, ki imajo status v javnem interesu so tako že prestale preverjanje MOP, ki je na osnovi njihovih poročil in planov ocenilo, da izpolnjujejo pogoje, ki jih zahteva prva točka, ki govori: »s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave s tem, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo«
Glede na to, da je ta pogoj že zapisan v 137. členu veljavnega zakona dajemo pobudo Ustavnemu sodišču, da se celoten 3. in posledično 4. člen Zakona ohranjanju narave Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave, razveljavi.
Skladno z zakonodajo bomo presojo zakona vložili na ustavnem sodišču po objavi v uradnem listu.

 
SPOROČILO ZA JAVNOST: Čas je za zeleno revolucijo. Se vidimo na Ustavnem sodišču, če se že ne moremo na referendumu!

Včeraj se je v parlamentu na Odboru za okolje zgodil nov napad na okolje in zeleno Slovenijo. Zeleni Slovenije smo bili že večkrat kritični do ravnanj te vlade, včerajšnje dogajanje pa je zagotovo izbilo sodu dno.

Poslanci koalicije in SNS so včeraj sprejeli novelo Zakona o ohranjanju narave in to kljub opozorilom zakonodajno-pravne službe DZ-ja, ki je člane odbora opozorila, da je prvotni amandma na zakon v nasprotju z ustavo, in to kljub dopolnilom drugega amandmaja: "Omejevanje delovanja NVO namreč vpliva na ustavno varovano pravico do zbiranja in združevanja iz 42. člena ustave. Niti ni mogoče spregledati 73. člena ustave, ki kot temeljno vrednoto slovenske pravne demokratične države varuje naravno dediščino."

Zadnje, odločilno glasovanje bo na majski seji parlamenta, ki se začne 25.5.2020.

Zeleni Slovenije bomo do takrat pripravili pritožbo, ki jo bomo vložili na Ustavno sodišče, prav tako pa smo prepričani, da je nezadovoljstvo nad ukrepi na vseh področjih takšno, da bi bilo možno zbrati 40 000 podpisov za zavrnitveni referendum, a tukaj je spet problem, ker so si ta isti posamezniki pred leti omejili pravico do referendumov.

Spoštovani,
Zeleni Slovenije smo se ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje odločili, da ga posvetimo vodi. Z veliko medijske pozornosti in podpore je bil konec leta 2016 v ustavo dodan 70.a člen, ki je izrecno zapisal pravico do pitne vode za vse državljane Slovenije. Zainteresirana strokovna javnost je upravičeno pričakovala, da bo dopolnitev ustave postavila temelj doslednejšemu izvrševanju človekove pravice do pitne vode in spodbudila potrebne spremembe na zakonodajnem področju.

Spoštovani,
PretnarVeseli nas, da se je dr. Gorazd Pretnar odločil kandidirati za direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Vsi, ki ga poznamo vemo, da mu lahko pripišemo največ zaslug za prepoved nekaterih rakotvornih pesticidov, javnost je prav tako pred leti razburil z ugotovitvami oporečne vode v vodomatih ali mleka v mlekomatih – pravi, da so učinki še danes vidni, to sta večji nadzor in čista voda ter mleko.
Ko se gre za zdravje in čisto okolje, je brezkompromisen, pri delu pa na prvo mesto postavlja stroko, saj ima bogate mednarodne izkušnje in je doktor mikrobiologije. Upamo, da bo državna politika po dolgem času kadrovala po načelu sposobnosti in ne pripadnosti. Slovenija potrebuje ljudi, ki bodo skrb za čisto vodo, varno hrano in nasploh javno zdravje postavili na prvo mesto.
V Sloveniji je kot eden prvih opozarjal tudi na slabo pripravljenost države na boj proti koronavirusu in po potrebi k izboljšanju zaščite ranljivih skupin.

V medijih še nismo zasledili, a po Ukrajini že 10. dan pustoši požar, ki se zaradi močnega vetra hitro širi po državi. Zadnje informacije nakazujejo, da je požar že zelo blizu objektov bivše jedrske elektrarne v Černobilu, kar lahko pomeni (ponovno) katastrofo, saj je vse radioaktivno in se ob izgorevanju tvori radioaktiven smog in radioaktivne oblake, ki seveda ne bodo ostali tam. Samo želimo si lahko, da bodo gasilci to pravočasno preprečili, želimo pa si, da to grožnjo prepozna tudi mednarodna skupnost in nemudoma odreagira!

Predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš, h katerim sta formalno že priključeni stranki Zelena koalicija in Združeni zeleni ter predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič uvodoma ugotavljava, da so splošni ukrepi za omejevanje gibanja uspešno zajezili, a očitno ne tudi na področju najbolj ranljivih.

V tem času smo člani zelenih strank s pozivi že večkrat aktivno preprečili ali vsaj poskusili preprečiti (pa poziva niso jemali resno) širjenje virusa, med temi pozivi pa bi izpostavili poziv dr. Pretnarja z dne 26.1.2020 k zaprtju meje z Italijo in dodatnih ukrepih, kar je takratna vlada preslišala, ter ravno tako neuspešen poziv Igorja Jurišiča z dne 17 in 24.3.2020, sicer v drugi vlogi, da vlada zaprosi Republiko Kubo za zdravilo Interferon, ki se je na Kitajskem izkazalo na preko 1.000 primerih kot uspešno.

V Zelenih strankah sicer budno spremljamo dogajanje v kriznih časih, a za razliko od nekaterih političnih skupin, na morebitne napake, ki ne vplivajo neposredno na širjenje virusa oziroma zdravje in posledično življenje ljudi, v tem času ne opozarjamo, saj bo časa za retrospektivo dovolj. Hkrati pa razumemo vlado, da je v primeru te epidemije omejena na ugibanja, saj gre za nov virus in se bo po epidemiji kak ukrep morda izkazal kot nepotreben, a žal v tem trenutku ni čas za ugibanje in tveganje.

Dokument.pdf

Kontaktni podatki

  • Zeleni Slovenije, Mestni trg 4, 2250 Ptuj
  • 040 328 613
  • zeleni@zeleni.si
  • www.zeleni.si

Sodelujemo z Evropsko zeleno stranko

EGP Logo 2017