Predolgo smo zanemarjali našo naravo in njene surovine

01. 12. 2021

Čas je, da temu naredimo konec, saj naravo potrebujemo! Boriti se proti naravi je nesmiselno, saj narava vedno zmaga. Ključnega pomena je tako zavedanje, da moramo naravo spoštovati in živeti skupaj z njo. Žal se posledice nespametnega in krutega obnašanja človeka že kažejo v številnih naravnih katastrofah, ki smo jim vedno pogosteje priča. Skrajni čas je, da se ustavimo, premislimo in sprejmemo odločitve, ki bodo nam in našim zanamcem omogočile ne le preživetja, ampak lepo življenje.

Varovanje našega planeta bi morala biti naša osnovna vrednota. Zeleni Slovenije se tega zavedamo, zato bomo sprejeli ukrepe, ki okolje postavljajo v središče vseh sprejetih politik. Zagovarjamo spremembo načina pridobivanja energije, ki bo okolju prijaznejši ter bo sledil novim tehnologijam in napredku v znanosti. Zagovarjamo prehod Evrope v smeri trajnostnega, okolju prijaznega modela. Zaščita naravnih virov v Sloveniji mora postati prioriteta, zato bomo tudi v prihodnje nasprotovali privatizaciji strateške infrastrukture.

Prenehati moramo z brezglavim sekanjem in uničevanjem gozdov ter kmetijske zemlje, saj se obseg degradiranih površin v Slovenije neumorno povečuje. Hkrati moramo spremeniti politiko izvoza nepredelanega lesa v tujino, saj imamo v Sloveniji dovolj znanja in kapacitet za lastno predelavo in tako višje dodane vrednosti, ki nam jo les nudi.

Ena izmed ključnih prioritet naše stranke je večja mobilnost ter učinkovitost javnega prometa. Na tem področju bomo imeli veliko izzivov, saj infrastruktura še zdaleč ne dosega željenega. Povečati moramo tudi število kolesarskih stez in pešpoti, ki nista prijazna do okolja, temveč koristita tudi zdravju, največji vrednoti našega življenja! Pomembno je, da so infrastrukturni projekti gonilo razvoja vseh regij, Zeleni Slovenije se namreč zavzemamo za enakomeren regionalen razvoj!

Veliko je potrebno narediti tudi na področju protipoplavne varnosti. Slovenski vodonosni kapital namreč zahteva spoštljiv ter racionalen odnos. Zeleni Slovenije se bomo zavzemali za pravo ravnovesje med naravnimi koriti, ki jih moramo ohranjati in v njih uživati ob enem pa preprečiti škodljivo delovanje voda na naseljenih področjih in intenzivnih kmetijskih območjih.

Končno moramo priti do spoznanja, da je boj proti podnebnim spremembam skupen boj. Neodvisen od prepričanja, barve ali starosti. Res je, da veliko lahko naredi vsak posameznik ali posamezna država, a ključen je skupen nastop. Zeleni Slovenije verjamemo, da je eden od najbolj učinkovitih načinov boja proti podnebnim premembam sodelovanje držav v okviru pariškega sporazuma. Zavzemamo se tudi za razglasitev »okoljsko- podnebne krize« po zgledu Berlina, saj bomo na tak način lahko pri vseh odločitvah začeli upoštevati t.i. okoljski zadržek. 

Kontaktni podatki

Zeleni Slovenije
Mestni trg 4, 2250 Ptuj

e-pošta: zeleni@zeleni.si

Želim sodelovati

Včlani se

Povezave

Sledi nam na omrežjih

Copyright 2022 © Zeleni Slovenije. Vse pravice pridržane.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram