SPOROČILO ZA MEDIJE Dr. Nada Pavšer: Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

22. 05. 2024

LJUBLJANA - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti. 

Danes na dan biotske raznovrstnosti, ki je znana tudi kot biotska pestrost, ki označuje raznovrstnost živih organizmov na planetu. Vključuje tudi  genetsko raznolikost znotraj vrst in raznolikost ekosistemov, zato je ključna za preživetje. 

Zeleni Slovenije poudarjamo, kako pomembna je za ljudi, za varovanje okolja, za skupen boj proti podnebnim spremembam in za preprečevanje širjenje različnih nalezljivih bolezni. Ljudem zagotavlja hrano, pitno vodo in čist zrak ter ima pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v naravi. 

Če izgubimo katero od ključnih vrst, ki je pogoj za obstoj različnih drugih, utegne to sprožiti verižno izumiranje, ki bo še naprej siromašilo celoten ekosistem. Izumrtje katere koli vrste je kot pogorela varovalka, ki nas opozarja, da je nekaj zelo narobe. Trenutno po vsem svetu grozi izumrtje enemu milijonu vrst rastlin, žuželk, ptic in sesalcev.

Vsak dan naj bi  izumrlo do 200 vrst. Človekove dejavnosti, ki onesnažujejo okolje, naravo in spreminjajo ekosisteme, vplivajo  na podnebne spremembe, obremenjujejo vrste in ekosisteme. 

Zato je naša skrb za ohranjanje in trajnostno rabo naravnih ekosistemov nujna.

Opozarjamo tudi na invazivne tujerodne vrste, ki smo jih ljudje prenesli iz njihovega naravnega domovanja in v novem območju naselitve povzročajo težave domorodnim vrstam, saj z njimi tekmujejo za prostor, hrano, širijo bolezni ali so plenilci. Invazivne tujerodne vrste lahko spreminjajo življenjske prostore, porušijo odnose med organizmi v ekosistemih ali pa vplivajo na gensko sestavo populacij.

Istočasno se moramo zavedati, da zaradi pretirane rabe gnojil, neprečiščenih komunalnih odplak ipd. prihaja do onesnaženja celinskih voda (podzemne vode in posledično pitne vode), pa tudi v morju in povzročajo  nastanek območij, kjer večina živali in rastlin ne preživi več.

Kontaktni podatki

Zeleni Slovenije
Mestni trg 4, 2250 Ptuj

e-pošta: zeleni@zeleni.si

Želim sodelovati

Včlani se

Povezave

Sledi nam na omrežjih

Copyright 2022 © Zeleni Slovenije. Vse pravice pridržane.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram