Zapis podpredsednika stranke Zvoneta Laha

17. 01. 2022

Pandemija je družbo privedla v situacijo, katere posledic se pravzaprav še ne zavedamo povsem, te pa bodo trajale dalj časa, kot si lahko predstavljamo. Podražitev energentov bo generirala povečanje življenjskih stroškov in najnižje sloje družbe pahnilo v še večjo revščino. Država mora zato hitro in učinkovito ukrepati. Nujno bi bilo odpraviti administrativne ovire in birokratske spone; postali smo družba, ki je preobremenjena s predpisi, ki so za preproste ljudi nerazumljivi. Predpise je potrebno poenostaviti in ljudi spodbuditi k ustvarjalnosti, ne pa odvračati od dela. Predpisi morajo omogočati večjo produktivnost dela, ne pa obremenjevati ljudi in procesov. Država mora ustvarjati ugodno in stabilno poslovno okolje za razvoj gospodarstva, hkrati pa zagotavljati pogoje za kakovostnejše življenje slehernega državljana. Razbohotena državna in javna uprava sta potrebni korenitih sprememb v vseh resorjih. Zdravstveni sistem je pred razpadom, prostorska zakonodaja zavira razvoj, kmetijska politika zavožena, politika ravnanja z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in vodo oskrba pa v sramoto EU.

Jugovzhodna Slovenija je med gospodarsko najbolj razvitimi regijami z velikim razvojnim potencialom, vendar država nima razvojne vizije, kaj šele strategije in razvojnih načrtov regije. Verjamem, da bi lahko, z uvedbo pokrajin, te v večji meri vršile pritisk na državo in tako pripomogle k uresničevanju njihovega realnega potenciala.

Dolenjski krak avtoceste je bil zgrajen vsaj deset let prepozno. Država nam je hotela vsiliti avtocesto po trasi hitre ceste s po enim priključkom za Trebnje in Novo mesto. Z odločnim stališčem občin Trebnje in Mirne peči smo uspeli ohraniti del medkrajevne ceste, ob kateri bo zgrajena še kolesarska steza. Petnajst let prizadevanj desetih županov, poslancev in državnih svetnikov je bilo potrebno za modernizacijo in izgradnjo vodooskrbe Dolenjske. Odlično sodelovanje županov in vseh predstavnikov iz Dolenjske na državnem nivoju je namreč uspelo zagotoviti več deset milijonov eur EU sredstev za izgradnjo vodovoda. Zadnjih deset let ni država zagotovila nič sredstev iz proračuna države za gradnjo osnovnih šol, vrtce in domov za starejše, kljub velikim potrebam. Za hitrejši razvoj je nujno zgraditi cesto južnega dela tretje osi z navezavo na hrvaške avtoceste, obvoznico Mirne in srednji del tretje osi , ki je pomemben za razvoj Zasavja in Posavja. Dolenjsko gospodarstvo toliko prispeva v državni proračun, da nam to pripada.

Pred nami je leto volitev in v stranki Zeleni Slovenije želimo prispevati pomemben delež pri odločanju prihodnosti Slovenije kot pri prvi slovenski vladi. Nismo naravovarstveni aktivisti, ki samo kritizirajo in komplicirajo kljub podobnim stališčem do varovanja okolja. Prizadevamo si za trajnosten sonaraven razvoj s poudarkom na zagotavljanjem pogojev za kvalitetnejše življenje vsakega državljana. Za pridelavo zdrave ekološko lokalno pridelane hrane za vse, ki si sami ne morejo izbirati hrane (v vrtcih, šolah, bolnicah, domovih za starejše ipd.). Smo za zaustavitev propadanja kmetij in za oživitev živilsko prehrambne industrije. Za ohranitev kulturne krajine. Za oskrbo z zdravo pitno vodo vseh gospodinjstev in za zaščito podzemnih in nadzemnih voda za prihodnje rodove.

Podpredsednik Zelenih Slovenije, Zvone Lah

Kontaktni podatki

Zeleni Slovenije
Mestni trg 4, 2250 Ptuj

e-pošta: zeleni@zeleni.si

Želim sodelovati

Včlani se

Povezave

Sledi nam na omrežjih

Copyright 2022 © Zeleni Slovenije. Vse pravice pridržane.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram