Naš sedanji način proizvodnje in potrošnje v Evropi in Svetu je netrajnosten. Zaradi intenzivne proizvodnje in potrošnje izgubljamo naše naravne vire s presenetljivo hitrostjo. Kriza v Evropi še dodatno povečuje neenakost in okoljske škode. Namesto podpore zastarelemu in izkoriščevalskemu gospodarstvu, kot to počnejo naši politični konkurenti, smo se Zeleni Slovenije po tehtnem premisleku odločili za novo pot. Gospodarstvo in družba potrebuje spremembe v samih temeljih. Naš odgovor je »Nova zelena politika«! (Green New Deal).
Vsebinsko gre za nov gospodarski in industrijski model, ki bo zmanjšal tudi naš ekološki odtis. Enako zmanjšuje socialne neenakosti. Gospodarska rast je pomembna, ne smemo pa je gledati samo ozko skozi profit in koristi najbogatejših članov družbe. Na prvo mesto postavljamo naš planet in ljudi. Naša življenja so vredna več kot le suhoparen podatek o BDP. Želimo izboljšati kakovost življenja v Sloveniji in Evropi že danes!
Želimo zeleno industrijsko preobrazbo. Želimo, da se gospodarstvo prestrukturira z usmeritvijo na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika ter usmerjeno v trajnostne proizvode in storitve. Trajnostna energija in skrbno upravljanje naših virov nam bo dalo učinkovito podporo za večjo kakovost življenja vseh, kar se za industrijo in kmetijstvo 21. stoletja spodobi.
Slovenija in Evropa potrebuje več zelenih delovnih mest. Zeleno gospodarstvo bo zagotovilo številne nove poslovne priložnosti in delovna mesta. Zeleni bomo v sodelovanju z gospodarstvom varuh zagotavljanja finančnih sredstev za raziskave in razvoj ter za spodbujanje podjetništva zelenimi vsebinami.
Naše gospodarsko okrevanje in prihodnja konkurenčnost bosta v največji meri odvisna od trajnostne industrijske politike. Naš predsednik Vlado Čuš se vsa leta bori za zeleni gospodarski preporod v Sloveniji ter za bolj ambiciozno financiranje raziskav s posebno podporo za mala in srednja podjetja.
Kako lahko zmanjšamo našo odvisnost od fosilnih goriv? Kam moramo usmeriti naše financiranje ko gre za inovativno industrijo? Kakšna bo naša post industrijska družba – iskanje novih priložnosti?
Pomagajte nam , da bo slovensko in evropsko gospodarstvo bolj zeleno, bolj pošteno in trajnostno . Pridružite se naši kampanji in glasujete za Zelene Slovenije na letošnjih evropskih volitvah 2014!
Mladi ljudje so vizionarji, inovatorji in gonilna sila sprememb. Da bodo lahko postali uspešna prihodnost Slovenije in Evrope, jim moramo zagotoviti visoko kakovostno izobraževanje in posledično dobre možnosti za zaposlitev. Gospodarska kriza je prizadela mlade, bolj kot katero koli drugo skupino. Nezaposlenost mladih v Evropi se je povečala za 23% v zadnjih letih. V nekaterih državah, predvsem na jugu Evrope, več kot 50 % mladih nima zaposlitve, ali pa niso na usposabljanju. Mladi ljudje se počutijo odrinjene v današnji družbi in nimajo možnosti niti povedati, kaj se jim dogaja in kaj je potrebno spremeniti.
Zeleni Slovenije želimo izboljšati zaposlitvene možnosti mladih in njihovo sodelovanje v družbi. Zato bomo odločno podpirali več naložb v ustvarjanje novih delovnih mest, kot jamstvo za mlade. Naš temeljni predlog bo zagotovil, da bodo mladim ponudili zaposlitev ali usposabljanje v štirih mesecih po nastopu brezposelnosti. Končati želimo z nepoštenimi načini zaposlovanja, kot je primer neplačanih pripravništev idr. Mladim želimo bolj pomagati v boju proti revščini tudi z gradnjo več socialnih stanovanj za mlade ljudi v stiski.
UNIVERZA
V zadnjih letih je v EU vse bolj medijsko popularna ideja, da moramo državljani plačevati kar vse storitve po vrsti. V nekaterih evropskih državah so privatizirali celo pitno vodo. To je potrebno preprečiti.
Zasebne univerze dajejo več poudarka znanstvenim raziskavam, ki pa veliko stanejo. Denar zanje pa pridobijo s šolninami in tako iz visokega šolstva izločijo veliko ljudi. V Sloveniji moramo na področju visokega šolstva ohraniti javno univerzo, ki mora biti brezplačna, študenti pa naj bodo štipendirani glede na študijske dosežke.
Vedeti je potrebno, da zasebna podjetja od raziskav, ki jih financirajo, pričakujejo takojšnji dobiček. Zato ne morejo vključevati osnovne znanosti in drugih tem, še posebej seveda humanističnih ved, ki jih nihče ne financira, saj z njimi podjetja nimajo zaslužka. Ker se zasebne univerze financirajo iz zasebnih sredstev, torej raziskav pogosto ne opravljajo več iz znanstvenih, temveč finančnih razlogov. Tako na primer lahko veliko denarja vlagajo v razvoj tablete proti debelosti, ne pa v zdravila za zdravljenje malarije.
Torej če povzamemo, anglosaksonski model zasebnih univerz je v nasprotju z našo kontinentalno evropsko kulturo, saj gre predvsem za znanstveni, tehnološki model. Gotovo ima dobro plat, saj pospeši razvoj raziskovalne znanosti in tehnologije. Za želeni družbeni razvoj naše države pa so izjemnega pomena tudi humanistične vede. V Sloveniji moramo na področju visokega šolstva ohraniti javno univerzo, ki mora biti brezplačna.
Mladi ljudje si zaslužite , da se vaš glas sliši pri vseh odločitvah, ki vas zadevajo. Mladi zeleni Slovenije si prizadevajo zagotoviti, da bodo mladi Slovenci in Evropejci izrazili svoje mnenje in imeli več možnosti za boljšo prihodnost. Tudi vi ste lahko del tega gibanja. Zato poskrbite, da mladi ne boste od Evrope pozabljena generacija. Pridružite se naši kampanji in glasujejo za Zelene Slovenije na evropskih volitvah v letu 2014 !
Hrana je temeljni del kulture posameznika, njegove identitete in načina življenja. Zeleni Slovenije želimo v okviru Evrope zagotoviti, da bodo ljudje lahko uživali trajnostno, zdravo in okusno domačo hrano. Poceni hrana ni nujno slaba hrana.
Naša trenutna proizvodnja in dobava do potrošnika je naravnana na interes velike industrije ter spodbuja intenzivne načine kmetovanja. Ti s svojim načinom proizvodnje močno škodujejo evropskim ekosistemom in biotski raznovrstnosti. To želimo spremeniti. Namesto proizvajalcev želimo v prvo vrsto postaviti interes potrošnika.
Zavzemamo se za lokalno namesto globalno. To pomeni krajšanje prehranskih verig, ki bodo bolj povezale potrošnike in proizvajalce v poštena lokalna in regionalna partnerstva. Imamo isti interes kot potrošniki. Zagotoviti, da bo hrana na trgovskih policah pravilno označena in v celoti sledljiva. Ko kupite izdelke ali pridelke, morate biti prepričani o tem, kaj je in od kod prihaja.
Želimo drugačno prihodnost, ki se osredotoča na trajnostne kmetijske tehnike. Te nam bodo pomagale bolje izkoristiti naše naravne vire in preprečile zapravljanje energije. Smo eden nosilcev zaščite potrošnikov pred nevarnimi GSO proizvodi. Zaščititi moramo rastlinske vrste, ki jih sami proizvajamo skozi stoletja. Izboljšati moramo standarde za dobro počutje živali. Smo del gibanja , ki bo spremenilo naš sistem preskrbe s hrano v bližnji prihodnosti.
Zeleni Slovenije v sodelovanju z Zelenimi Alpe Adria in Zeleno akademijo Slovenije se trudimo prepričati evropski parlament, da ustvari politiko evropske oskrbe s hrano, ki bo učinkovita in trajnostna.
Kako lahko še v večji meri izboljšamo naš pristop k hrani? Na katerem področju želite, da smo bolj aktivni v Sloveniji in EU? Kaj lahko naredimo skupaj, da bo imela Slovenija in Evropa zdravo in sledljivo preskrbo s hrano?
Tudi vi ste lahko del tega gibanja , da bi bolje Evropski hrane. Pridružite se naši kampanji in glasujte za Zelene Slovenije v letu 2014 !
Varovanje našega planeta je osnovna vrednota Zelenih Slovenije. Trenutna poraba ter proizvodnja energije spreminja naše globalno podnebje in zastruplja planet tudi za prihodnje generacije. Naša politika sloni na nujni spremembi načina pridobivanja energije na za okolju prijazno alternativo. Zagovarjamo prehod Evrope v smeri trajnostnega, okolju prijaznega modela.
Peto poročilo Združenih narodov kaže, kako resna je potreba po ukrepanju. Dvigi morske gladine, nevihte in suše so vse pogostejše. Arktični led in ledeniki se topijo po vsem svetu. Če nam ne bo uspelo ustaviti drastičnih sprememb, bodo podnebne spremembe pogubno vplivale na vse nas. Svet se sooča z izgubo biotske raznovrstnosti , še posebej v tistih ekosistemih , ki se težje prilagajajo na podnebne spremembe. Z dvigom temperatur se bodo verjetno puščave še bolj širile. Voda, ki je že redek vir v nekaterih delih sveta, bo postala dražja od zlata. Ekstremni vremenski pojavi, se bodo množili. Žalostno je, da bodo v državah v razvoju, ki so najmanj prispevale k podnebnim spremembam, škodljive posledice verjetno največje.
Zeleni Slovenije smo že s prvim slovenskim Zakonom o varstvu okolja, sprejetim v našem parlamentu leta 1993 uspeli postaviti okoljska vprašanja v ospredju političnih razprav. Novi časi in nakopičeni problemi pa so prinesli nove izzive, ki zahtevajo najboljše rešitve. Te moramo skozi javno razpravo prenesti v trajne in smiselne spremembe. Hočemo Evropo, ki bo dobila 20% energije pridobljene iz obnovljivih virov do leta 2020. Želimo si zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij ogljika do leta 2030 in jasen dogovor v Evropi, da se bomo v celoti zanesli na obnovljive vire energije do leta 2050. Želimo, da bi bila Evropa vodilna v svetu v mednarodni podnebni diplomaciji.
Jedrska energija ni rešitev. To je nevarno in nepredvidljivo. Fukušima in Černobil so globalne katastrofe, ki se ne smejo ponoviti. Jedrska energija pušča zapuščino strupenih odpadkov za tisoče let .
Metoda »Fracking« za pridobivanje plina iz skrilavca je lahko zelo škodljiv način za pridobivanje fosilnih goriv, saj ogroža lokalne vodne vire, poveča pa tudi možnosti za potrese. S »frackingom« se pridobiva zemeljski plin iz skrilavca globoko pod površjem. Plin se pridobi z vrtanjem in polnjenjem vrtine s tekočino pod visokim tlakom, da bi povzročili razpoke v kamnini. Tehnologija je med drugim sporna tudi zato, ker se pri ustvarjanju razpok v kamninah uporabljajo kemikalije, ki bi lahko onesnažile pitno vodo. Brez predhodnih študij o možnih posledicah, jo je smselno prepovedati v EU.
Kako lahko učinkovito osveščamo o vprašanju podnebnih sprememb? Katere lokalne in regionalne alternative naših trenutnih proizvodnih metod v procesu pridobivanja energije se lahko uporabljajo? Kaj se lahko evropske države naučijo druga od druge, da bi izboljšale njihovo uporabo obnovljivih virov energije?
Pomagajte nam v prizadevanjih za varstvo okolja v Evropi.
Zeleni Slovenije si prizadevamo za pošteno in pravično družbo, kjer bomo imeli vsi enake izhodiščne možnosti in uživali enake pravice. Zaščita ustavnih in drugih pravic naših državljank in državljanov, manjšin in vseh evropskih raznolikih skupnosti je ena od naših prednostnih nalog. Človeško dostojanstvo, enakost in solidarnost so kot vrednote zapisane v Listini o temeljnih pravicah. Na žalost danes v Evropi še zmeraj obstaja nešteto primerov socialnih krivic. Čeprav je načelo enakega plačila formalizirano v Rimski pogodbi, evropske ženske še vedno zaslužijo veliko manj kot moški . Odprta in vključujoča družba spoštuje svoje manjšine. Evropska komisija bo morala bolj prepričljivo braniti pravice manjšin po vsej Evropi. Nekatere države še vedno kršijo evropsko zakonodajo na področju šolstva, trga idr. Komisija si mora aktivno prizadevati za reševanje takšnih primerov in manjšine vključiti tudi v svojih strategijah financiranja. Evropa naj bo še naprej varno zatočišče za ljudi, ki bežijo pred političnim preganjanjem v svojih državah. Zato je Dublinska konvencija potrebna reforme. Menimo, da bi morala Evropska unija svoje spoštovanje do vrednot, na katerih je bila ustanovljena dnevno potrjevati tudi skozi dejanja. Pomagajte nam, da bo Evropa pravičnejše mesto.
Široka udeležba in transparentne odločitve – to je osnovna zakonitost delovanja Zelenih Slovenije.
Naša vizija je odprta in vključujoča družba, kjer je pomembno vaše mnenje. Želimo, da zaprete vrtljiva vrata političnim lobistom, ki vam vsaka 4 leta ukradejo glas in izdajo vaše zaupanje. Tako boste omejili njihovo škodljivo delovanje, ki ima negativne posledice na vaše in življenje vaših najbližjih. Želimo, da se sliši glas evropskih državljanskih pobud. To bo prvi velik korak, ki pa se ne sme ustaviti na tem. Kot vidite smo odprli naš program za vse in lahko soodločate, kaj bomo spremenili v slovenskem in evropskem prostoru. Zeleni ne govorimo o demokraciji, mi jo aktivno soustvarjamo in živimo.
Evropa se trenutno sooča s krizo. Menimo, da je edina pot naprej več Evrope, ne manj. Želimo si sodelovanja z Evropsko unijo. Dva od treh državljanov EU menita, da je EU pomemben globalni glas Sveta. Ampak, dva od treh prav tako menita, da se njihov glas ne sliši. Za nas je pomemben vsak glas. Verjamemo, da je potrebno dati Evropskemu parlamentu večje pristojnosti in s tem potrebno moč za sprejem ustrezne zakonodaje. Želimo, da ljudje dobite tudi neposredno besedo pri odločitvah, ki vas zadevajo.
Zelena poslanci se bomo borili za upoštevanje vašega stališča in preglednost delovanja vseh političnih akterjev v Sloveniji, Evropi in po vsem svetu.
Z vašo pomočjo bomo spodbujali demokratične reforme in obrambo človekovih pravic v EU in v tujini.
Kje bi si želeli imeti več besede v Evropi? Na katerih področjih moramo biti bolj aktivni? Kaj naj storimo za vas ?
Pomagajte nam obnoviti in utrditi evropsko demokracijo. Pridružite se naši kampanji in glasujejo za Zelene Slovenije v letu 2014 !
Vsak državljan in državljanka ima pravico, da se odloči, kaj se bo dogajalo z njegovimi podatki. Zavzemamo se za osnovne digitalne pravice posameznika. Korporativni interesi in nacionalna varnost ne smejo izničiti osebne svobode in individualnih človekovih pravic.
Z ustreznimi ukrepi in vašim sodelovanjem želimo zagotoviti, da svoboda, demokracija in enakost ne bodo postali samo besede brez vsebine. Da bomo te pravice lahko učinkovito varovali, moramo najprej varovati celovitost evropskega prava na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Ko države članice sedaj kršijo ta pravila, EU nima učinkovitih orodij za spremljanje in sankcioniranje. To želimo spremeniti s krepitvijo pravic državljanov in državljank na področju varstva podatkov po vsej EU.
Še naprej bomo v ospredju boja za digitalne pravic. Borili se bomo, da se blokira sporazum ACTA. Ko gre za vaše telefonske klice, SMS, e-pošto, brskanje po internetu, varujemo vašo pravico do zasebnost.
Nova digitalna realnost ponovno odpira vprašanje državljanske pravice do zasebnosti in s tem povezanih sprejetih dobrih rešitev do določenega datuma. Vaši osebni podatki morajo ostati vaši, ne pa za podjetja ali vlade. Zakoni hrambe podatkov, ki obvezujejo ponudnike telekomunikacijskih storitev k hrambi podatkov o tem kdaj, s kom in kaj ste komunicirali, so nedopustni in jih je potrebno čim preja odpraviti.
Se strinjate, da moramo imeti nadzor nad tem, kdo hrani informacije o nas in kako se jih uporablja?
Delajmo skupaj za Slovenijo in Evropo, ki naj postavljata naše pravice in zasebnost na prvo mesto in ne več interes dobička in korporacij!
Delovna mesta, ne pa varčevanje. Želimo ukrepe za spodbujanje novih delovnih mest, ki zagotavljajo dolgoročno zaposlovanje in zaposlitvene možnosti za vse Evropejce. Želimo prispevati za gospodarstvo, ki temelji na novih spoznanjih in inovacijah, z ekološko učinkovitimi rešitvami v boju proti podnebnim spremembam. Želimo povečati vlaganja v zeleno gospodarstvo, v izobraževanje in zdravstvo.
Naš odgovor na krizo je strategija gospodarskega preoblikovanja v smeri trajnostnega razvoja, sodelovanja, trdnosti in solidarnosti. Kriza nam je še enkrat pokazala, da se je gospodarski model, ki temelji na ozki viziji gospodarske rasti izpel. Želimo spremeniti naše gospodarstvo, tako da bo služilo ljudem in bo naš planet omogočal življenje danes in za prihodnje generacije.
Delovna mesta za dolgoročno zaposlovanje
Želimo spremeniti evropsko gospodarstvo v zeleno gospodarstvo in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja namesto kratkoročnih delovnih mest. Zeleno gospodarstvo bo zagotovilo več dostojnih zaposlitvenih možnosti. Te spremembe je potrebno doseči v sodelovanju z industrijo. Pri tem je potrebno zagotoviti sredstva za raziskave in razvoj ter za spodbujanje zelenega podjetništva.
Trajnostna energija in skrbno upravljanje naših naravnih virov nam bo dalo učinkovito industrijo, vredno 21. stoletja. To pa bo vir in zagotovilo tudi za trajnostno zaposlovanje.Nadzor finančnega sektorja
Potrebujemo močan skupni nadzor nad našimi bankami, skupni bančni organ, sklad za prestrukturiranje neuspešnih bank in skupni sistem zavarovanja za vloge malih varčevalcev. Kljub nasprotovanju močnega lobija, želimo davek na finančne transakcije. Menimo, da morajo velike korporacije in premožni posamezniki prispevati svoj pravičen delež pri odpravljanju finančne in gospodarske krize. Podprli bomo ukrepe, da se prepreči davčne utaje in davčne goljufije ter se obnovi davčno pravičnost in učinkovitost.. Ta denar se naj nameni za okrevanje našega gospodarstva. Podpiramo zmanjšanje davčne obremenitve dela in premik v smeri obdavčevanja onesnaževanja in odpadkov .
Evropski dolžniški instrumenti
Javne finance mora biti trajnostno upravljane. Podprli bomo ustanovitev sklada za odkup dolga in postopno izdajo skupnih evropskih dolžniških instrumentov ( evro obveznice). Za oživitev gospodarstva v krizi, nova delovna mesta in da bi ohranili našo denarno unijo, potrebujemo več denarja v proračunu EU. To povečanje je potrebno zagotoviti iz lastnih virov EU. S temi sredstvi bomo lahko sprejeli in izvedli potrebne ukrepe finančne solidarnosti, katerih cilj bo pomagati financiranje gospodarskega okrevanja v državah EU.
Želimo okrepiti evropsko demokracijo in evropskim državljanom dati učinkovite načine za sodelovanje. Podpiramo krepitev oblik neposredne demokracije s ciljem pomagati utrditi vse evropske politične sfere. Evropski parlament naj postane osrednje mesto za uspeh evropske politike. Tvorno sodelovanje med EU in nacionalnimi parlamenti v vseh 28 državah članicah mora postati pravilo.
Nova konvencija za Evropo
Želimo novo demokratično konvencijo, ki bo določila prihodnost evropskega povezovanja. Podpiramo močan EU parlament in stalno participacijo civilne družbe. Postopki sprejemanja morajo biti popolnoma pregledni in demokratični. Evropski državljani moramo imeti zadnjo besedo skozi celotno EU, tudi z referendumom, če je potrebno.
Delajmo skupaj za več evropskega sodelovanja, ki temelji na več razumevanja. Na ta način se bomo spopadli s svojimi problemi in skupnimi evropskimi izzivi na najbolj učinkovit način.
Naša podpora gre viziji, ki Evropo gradi kot promotorja pravičnosti, solidarnosti in miru ter branilca svetovnih dobrin. EU se danes pogosto brani vloge aktivnega igralca v svetovni politiki. Želimo da se to spremeni in zagotoviti, da bo EU govorila s skupnim stališčem o zunanji politiki, še posebej, ko gre za človekove pravice ter boj proti podnebnim spremembam in preprečevanju okoljske degradacije. Seveda pa Zeleni želimo EU, ki bo dejavno spodbujala nenasilje in kulturo dialoga, mediacijo, spravo in sodelovanje. EU mora igrati bolj pomembno vlogo pri preprečevanju vojnih konfliktov, razoroževanju, nadzora nad orožjem, vzpostavljanje miru in ohranjanje miru.
EU mora postaviti varnost ljudi v središče zunanjega delovanja EU. Še naprej se bomo borili za jedrsko razorožitev tako v svetu kot v Evropi.
Partnerstvo s svetovnim jugom
Prepričani smo, da lahko Evropa stori več za odpravo lakote, uničevanje okolja in izključevanje žensk na jgu Sveta. Podpiramo aktivnosti za zmanjšanje neenakosti na področju razvojnega sodelovanja. EU naj podpre tudi večstransko globalno upravljanje s krepitvijo in reformo vloge OZN na temelju vladavine prava.
Trgovinski sporazumi morajo biti pravični
Trgovinski sporazumi morajo biti pošteni. Ugotavljamo pomanjkanje transparentnosti. Zeleni bomo branili naše okolje, zdravje, kmetijstvo in prehrano, pravice potrošnikov in standardov dela, javne interese in varstvo podatkov. Ni sprejemljivo, da bi zasebna podjetja lahko tožila demokratično izvoljene vlade s ciljem, da bi postavili zaščito svojih interesov pred nujno potrebne socialne ali okoljske reforme. Ljudi bomo mobilizirali proti kateremu koli trgovinskemu sporazumu, ki ne bo spoštoval ta načela.
Podpri Zelene Slovenije, ki ščiti interese ljudi in postani pomemben igralec za globalni mir in trajnost!

Pogovorno običajno rečemo, da je zdravje naše največje bogastvo. Zdrav narod bo uspešen in obratno. Zdrav človek ima nešteto želja, bolan pa eno samo tj. premagati bolezen. Kako ranljiv in nemočen je lahko posameznik ali skupnost in kako se nam lahko življenje »obrne na glavo«, se pogosto zavemo šele v zapletenih življenjskih okoliščinah, kot je bolezen.
Zato Zeleni Slovenije zagovarjamo pravico do zdravstvenega varstva ne glede na gospodarski in socialni položaj posameznika in njegovo osebno odgovornost. Zdravje za vse je naš strateški cilj. Pri svojih stališčih se opiramo tudi na sodbo Evropskega sodišča z dne 19. maja 2009, ki daje v ospredje življenje, zdravje kot najvišjo vrednoto in dolžno varovanje zdravja pacientov. Tako bo zmeraj v ospredju skrb za pacienta ter njegova varnost, ne pa ustvarjanje dobička.
Naš stalni cilj je, da se podpre tudi pravice bolnikov do visoko kakovostne, dostopne in cenovno dostopne zdravstvene oskrbe in zdravil na lokalni in regionalni ravni. Ne nasprotujemo pa mobilnosti pacientov. Poiskati in pridobiti zdravstveno varstvo je neizpodbitna pravica za vse in ljudje bi morali imeti prosto izbiro.
Na področju zdravil mora biti v ospredju boj proti ponarejenim zdravilom, zagotavljanju informacij za širšo javnost o zdravilih, varnosti in dostopni ceni zdravil. Nadzor nad zdravili in borba proti ponarejenim zdravilom
Nadzor nad zdravili in borba proti ponarejenim zdravilom bo v korist zaščite pacientov uspešnejša, če bo nadzor zdravil izveden ne le ob vstopu v EU, ampak tudi pri izhodu. S tem bomo veliko prispevali k boju proti izvozu ponarejenih zdravil v revnejše države.
Cene zdravil. Državljani in državljanke EU namenijo veliko denarja od svojih plač ali pokojnin za zdravila. Upravičeno pa dvomijo, ali je ceno, ki so jo plačali, pravična. Zato je zelo pomembno, da so postopki in pravila za določanje cen jasna in transparentna. Kljub izboljšavam je evropska direktiva za to področje v nasprotju z interesom slovenskih in evropskih državljanov. Še zmeraj nimamo učinkovitega nadzora nad varnostjo, kakovostjo in ceno zdravil. Poleg tega je z določitvijo rokov za vsako državo članico EU, da odloča o ceni in sistemu povračil za vsako zdravilo, ta direktiva v korist diktature s strani farmacevtske industrije. To določilo je potrebno nujno sprememniti.
Diabetes. Sladkorna bolezen, za katero je obolelo več kot 30 milijonov ljudi v Evropi, je le-ta dosegla epidemične razsežnosti. Zeleni Slovenije podpiramo parlamentarno resolucijo EU in pozivamo strokovne institucije in EU parlament, da pristopi k izdelavi skupne evropske strategije za boj proti diabetesu.